17 maart: naar Den Haag tegen dat fascistenkabinet!

donderdag 14 maart 2024

Sinds gisteren is Nederland – althans het internet, althans Twitter of hoe dat ook tegenwoordig heet – in de greep van een nieuw raadspelletje: Wie Wordt de Nieuwe Premier? Dat spelletje brak uit, als ware het een pandemie, nadat uit de formatiebesprekingen nieuws was gekomen. Het nieuws was: geen van de betrokken partijleiders zou premier worden, Geert Wilders dus ook niet. Wilders had, nobele vaderlandslievende ziel die hij is, er van af gezien vanwege bezwaar van coalitiepartners. Gelijke mafiabazen, gelijke kappen. Dus dan maar geen van allen premier.

Grote vraag die mensen bezighoudt is dus: wie dan wel? Wordt het Mona Keijzer, de premierskandidaat waar BBB mee kwam, overigens met razendsnel afnemend enthousiasme? Wordt het Rita Verdonk? Of halen ze, na twee PvdA-informateurs, nu ook een PvdA-er uit de mottenballen om de rechtse junta te gaan leiden? En wie dan? Rob Oudkerk wellicht? Want een expliciet racistisch verleden (?) helpt natuurlijk. Of Ronny Naftaniel? O nee, die heeft zojuist bedankt als lid van die partij, nadat die partij veertig jaar lang had nagelaten deze man te royeren. Maar goed, ex-sociaaldemocraten mogen vast ook solliciteren, Mussoloni was immers ook als socialist begonnen. En een fanatiek voorstander van Israël en genocide moet je vandaag de dag wel zijn, wil je een kansje maken. Of – creepy thought! – wat als Mark Rutte zijn NAVO-baantje toch mis loopt? Wordt hij dan wellicht officieel benoemd not Eeuwige Premier? Dat vergt wat staatsrechtelijk knutselwerk wellicht, maar in het wegmasseren van grondwet en rechtsstaat heeft het team dat aan de komende junta knutselt inmiddels al enige ervaring, dus dat zal vast goed komen als ze Rutte willen houden.

Intussen is de politieke toestand helemaal niet vermakelijk. Dat Wilders afziet van het premierschap, stelt niet gerust, al zal het hem zelf niet lekker zitten. Vanuit de Tweede Kamer kan hij, als aanvoerder van de grootste fractie, effectief het racistische vuur verder opstoken, zonder dat hij verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor beleid waar ook zijn kiezers misschien last van hebben. Het opent de weg naar nog verdere groei van de PVV. En als het hem zo uit komt, kan hij de coalitie opblazen en nieuwe verkiezingen afdwingen, op weg naar een nog veel overheersende rol voor de fascistenleider die hij is.

Intussen kan het kabinet-in-de-maak niet wezenlijk anders getypeerd worden dan een extreem-rechts kabinet, een fascistenbende, hoe de Führer-ad-interim ook mag gaan heten. Uit welke hoek de wind waait blijkt keer op keer als kopstukken van de aan het overleg deelnemende partijen hun mond open doen. Afkeer van demonstranten en hun rechten – of het nu gaat over klimaatactivisten of pro-Palestijnse actievoerders(1) – voert momenteel de boventoon. Schimpen op de toch al zo magere rechten en vrijheden die mensen die asiel proberen aan te vragen in Nederland nog hebben is ook helemaal in, net als pleidooien voor het verder afbreken van die beperkte rechten en vrijheden.

VVD-minister Yesilgöz is maar vast begonnen met het bouwen van concentratiekampen om mensen in op te sluiten wiens asielaanvraag ingeschat wordt – door de staat, niet door jou of mij! – als kansloos, mensen die ‘overlast plegen’, en die in aanmerking komen voor deportatie.(2) Een vals trucje met boetes die afbetaald worden door dagen opsluiting – zo vals dat zelfs officieren van justitie het bedenkelijk vinden (3) – dient om mensen zulke concentratiekampen – in zakformaat, dat nog wel… – in te werken. Momenteel ligt het allemaal even stil wegens juridisch gedoe, de toepassing van deze valsigheid, maar weer een fundament is gelegd. En dat allemaal terwijl het fascistenkabinet er nog niet eens is.

Dat laatste hamer ik er trouwens graag nog eventjes in. Dat fascistenkabinet is er nog niet! De ontknoping van de formatie nadert, het kan nu best snel gaan – maar de junta van de Grote Nobody zit nog niet in het zadel! Het is nog steeds verkeerd om te praten alsof dat kabinet al een vaststaand feit is! Het is nog steeds onze taak om te kijken hoe we de komst van zo’n kabinet kunnen helpen dwarsbomen. Het is nog steeds onze taak om de politieke prijs voor elke partij en institutie en gevestigde macht om een fascistenbende op het regeringspluche toe te laten of zelfs in het zadel te helpen, zo hoog mogelijk te maken.

Onze woede zichtbaar, voelbaar en hoorbaar de straat op brengen is precies van de uitvoering van die taak een onderdeel. Daarom sta ik graag zij aan zij met ieder van jullie komende zondag, op de actie Geef Haat Geen Macht, als deel van het radicale antifascistische blok dat daar aan deel zal nemen om aan de zo noodzakelijke vurigheid bij te helpen dragen. Zondag 17 maart 2024 dus, op de Lange Vijverberg, in Den Haag. Doe mee als je kunt!

Noten:

(1) Zie voor het opfokken van dit sfeertje bijvoorbeeld ‘Kamer, kabinet veroordelen verstoren opening Holocaustmuseum: “Kapot schamen” ’, NOS, 13 maart 2024, https://nos.nl/artikel/2512490-kamer-kabinet-veroordelen-verstoren-opening-holocaustmuseum-kapot-schamen

(2) Andreas Kouwenhoven, Romy van der Poel, Martin Kuiper, ‘Hoe een schaduwteam van Yesilgöz een omstreden asielaanpak doorvoerde’, NRC, 9 februari 2024, https://www.nrc.nl/nieuws/2024/02/09/minister-yesilgoz-zocht-met-schaduwteam-voor-asielaanpak-bewust-de-randen-van-de-wet-op-a4189649 en Peter Storm, ‘Concentratiekampen,corruptie, Yesilgoz – fascisme in opbouw’, 11 februari 2024, https://peterstormt.nl/2024/02/11/concentratiekampen-corruptie-yezilgoz-fascisme-in-opbouw/

(3) Andreas Kouwenhoven, Romy van der Poel, Martin Kuiper, ‘Onrust binnen het OM over de aanpak van overlastgevende asielzoekers, die een boete betalen middels een celstraf’, NRC, 13 maart 2024, https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/12/onrust-binnen-om-over-invoering-asielzoekers-boete-a4192872

(4) Platform Stop Racisme & Fascisme, ‘Zondag 17 maart, Den haag: demonstratie Geef Haat Geen Macht!’, https://www.platformstopracisme.nl/17-3-landelijk-actie-in-den-haag-geef-haat-geen-macht/

(5) ‘Call-out for radical antifascist bloc march 17th’, Indymedia, 5 maart 2024, https://www.indymedia.nl/node/54484

Peter Storm