ME versus corona-rechts: vijand tegen vijand

woensdag 29 december 2021

De ME gaat staken, ja hoor, we gaan het meemaken. Aanstaande zondag, tijdens een griezelig en naar te vrezen valt groot protest ‘tegen de corona-maatregelen’, gaan politieagenten die dan ME-dienst zouden doen, het werk een paar uur neerleggen. Zo luidt althans het verhaal. Daar vallen wel een paar dingen van te zeggen.

Allereerst: eerst zien, dan geloven. Ik vermoed dat de aankondiging dat de ME actie gaat voeren, vooral onderhandelingstactiek is. Politiebonden willen CAO-eisen van een pressiemiddel voorzien, vandaar deze stakingsdreiging. Het idee is ongetwijfeld dat het kabinet concessies gaat doen, of minstens toezeggingen in die richting. Dan kunnen de politiebonden zaterdagavond de ‘staking’ afblazen en de overwinning uitroepen. En dan staat de ME zondag gewoon paraat, in slagorde, eventueel weer met waterkanon en al.

Natuurlijk is het prima als de politie wel gaat staken. Deden ze dat maar vaker, en langer. Natuurlijk dienen zij hun werkzaamheden stop te zetten, en dat hoeft helemaal niet tot een paar lullige uurtjes op een zondagmiddag beperkt te blijven. Dat mag van mij op permanente basis. Elk uur zonder politie aan het werk is een uur zonder politiegeweld. Prima!

Waarom is een politiestaking wel fijn? Niet omdat ik ‘solidair’ met agenten ben: hoe kan een fatsoenlijk mens solidair zijn met beulen? Hoe kan een solidair persoon solidair zijn met een beroepsgroep wiens ‘vak’ het is om solidaire mensen af te tuigen, uit panden te knuppelen, met waterkanonnen en traangas te bestoken, in politiebusjes te slepen om ze in cellen te gooien? Wiens vak het is mensen als het zo uit komt neer te schieten, in het been maar eventueel ook in de nek of in de rug? Wiens taak het is om mensen, bij voorkeur mensen van kleur, te bedwingen bij aanhouding, met houdgreep en nekklem, desnoods tot de dood er op volgt? Hoe kun je solidair zijn met staatsterroristisch tuig?

Laten we ook even naar die CAO-eisen kijken. Maarten Brink, vanuit het landelijk Actiecentrum Politiebonden, spreekt van ‘vier thema’s: het verhogen van de capaciteit, het verhogen van de veiligheid onder politieagenten, een goede verbetering van inkomen en meer opleiding van zowel nieuwe agenten als van agenten die al in dienst zijn’.(1) Meer capaciteit? Dat klinkt als meer agenten, meer spullen en meer wapens. Nee, dankjewel! Meer veiligheid van agenten? Dat klinkt als betere uitrusting en bewapening, misschien ook wel (nog) meer bevoegdheden om die wapens te gebruiken. Nee, dankjewel! Een beter inkomen? Dat zou het makkelijker maken om agenten te werven en de huidige agenten te behouden. Een groter en beter gemotiveerde politiemacht dus. Nee dankjewel! Betere opleiding? Dat zou ze efficiënter maken in het beulswerk dat de politie doet. Nee dankjewel dus! Ik heb liever inefficiënte vijanden, bij voorkeur gering in aantal en gedemotiveerd. De staking voor dit soort eisen mag van mij eindeloos duren. Als ze maar niet leidt tot het binnenhalen van die eisen! Als de staking uiteindelijk maar wel verloren gaat.

Maar zondagmiddag zou de ME paraat staan – zo hoor ik al tegensputteren door een enkeling die de staking kennelijk betreurt – tegenover ander tuig. En inderdaad! Dan zouden ze staan tegenover mensen die corona ontkennen of als griepje wegwuiven. Tegenover mensen die het recht om naar de kroeg belangrijker vinden dan het recht op een ziekenhuisbed als je dat nodig hebt. Tegenover mensen die ongevaccineerd willen kunnen rondlopen, zonder acht te slaan op de gezondheid van zichzelf – hun volste recht – maar ook op die van anderen – helemaal niet hun volste recht. Tegenover mensen wiens ondernemersbelangen belangrijker worden geacht dan de tienduizenden mensenlevens die corona al heeft gekost, en de vele duizenden die er nog bij zullen komen. En hoe meer deze mensen hun zin krijgen – alles snel open! –hoe hoger dat aantal nog zal worden. Tegenover mensen die de gezondheid van honderdduizenden – waaronder steeds meer mensen die levenslang beschadigd zijn vanwege Long COVID – willen opofferen aan De Vrijheid – van zichzelf, ten koste van de ander – en De Economie, dat monster dat ons allemaal opslokt, verslindt en weer uitspuwt. Tegenover mensen die de frustraties en woede die het coronabeleid oproept, van een fascistische draai voorzien, de frustraties omzetten in agressieve actie die de bestaande macht wil vervangen door een nog veel gewelddadiger, fascistische macht.

De talloze ballonnen met symbolen van Forum voor Democreatie (FvD) erop die we bij een soortgelijk protest in Utrecht (2) en elders zagen, de Prinsenvlaggen – destijds populair bij de NSB, en sindsdien gewoon een nazi-symbool – die op zulke protesten openlijk meegevoerd worden, ze laten zien dat dit slag corona-protesten extreem-rechts van sfeer en strekking zijn. Niet elke deelnemer aan zulke optochten is een bewuste nazi. Maar nazi’s die er aan deelnemen, die zijn op zulke optochten bepaald niet verdwaald. Zulke optochten zijn onderdeel van een angstaanjagend opkomend fascistisch getij. Dat geldt ook voor het corona-protest van aanstaande zondag 2 januari 2022, de gelegenheid waarbij de ME dus wil gaan staken.

Het is tekenend dat de ME juist bij zo’n rechts protest dus eventueel wel van haar repressieve ‘begeleiding’ wil afzien. Bij woonprotesten en kraakacties hoeven we zo iets niet bepaald te verwachten. Corona-rechts en de ME belichamen varianten van rechtse orde, varianten die elkaar soms voor de voeten lopen maar niet fundamenteel tegengesteld zijn. ME versus krakers is een ander verhaal. ME versus krakers is hun autoritaire orde tegenover onze solidaire vrijheid. Dat is wel fundamenteel tegengesteld. Dus op een politiestaking rond mogelijke ME-inzet bij ontruiming van een kraakpand hoeven we bepaald niet te rekenen.

Dat de ME – als ze niet staakt – tegenover rechts tuig zou staan, misschien zelfs om ze met waterkanonnen en charges te bestoken, is echter geen enkele reden om een mogelijke ME-staking die dit belet, te betreuren. Want ME tegenover fascisten is alleen maar een andere gewelddadige agressieve knokploeg tegenover de reële en potentiële knokploegen van rechts, nu nog in corona-verpakking, morgen misschien in paramilitaire uniformen. Het is tuig tegen tuig. Het is verkeerd om het ene gevaar te gebruiken om het andere gevaar te ondersteunen. ME versus fascisten: dat ze allebei maximaal mogen verliezen! Dat ze allebei met bebloede koppen mogen afdruipen van het slagveld!

Overigens hoeven mensen die de ME graag zien optreden tegen de fascisten, niet al te ongerust zijn: zo’n vaart gaat die ‘staking’ niet lopen. Niet alleen omdat die – zie boven – best op het laatste moment afgeblazen kan worden. Maar vooral omdat het actieplan… geen serieuze staking inhoudt. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond NPB, aan het woord.(3) Die ‘zei dat de ME paraat zal zijn op een locatie dicht bij het demonstratieterrein. “Als er vooraf zeer ernstige signalen zijn dat het uit de hand gaat lopen, zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen. We laten Amsterdam niet slopen, om het heel plat te zeggen.”’ We staken, behalve als we echt zouden moeten werken. Dat staat er in feite. Het hele ME-circus staat gewoon klaar, alleen een klein eindje verderop. De rellen beginnen gewoon tien minuten later dan in de oorspronkelijke draaiboeken van de politie.

Als die politie, met haar groot arsenaal aan geweldsmiddelen, hardhandig op gaat treden tegen fascisten en aanpalend rechts volk op dat corona-protest, dan handhaven ze een gewelddadige, verwerpelijke orde. Dat doen ze tegenover hun rechtse en evenzeer verwerpelijke rivalen, maar bovenal heel demonstratief ook tegenover hun principiële tegenstanders, tegenover al die mensen die zowel staatsgeweld als straatfascisme verfoeien en willen bestrijden, tegenover ons. Ik heb het bij soortgelijke gelegenheden al eens gezegd over politiegeweld tegen die corona-demonstranten, ‘dat waterkanon is ook op jou gericht’.(4) Elk politiegeweld tegen welke demonstratie dan ook, behelst een boodschap aan iedereen die het ziet: wee je gebeente, dit staat je te wachten als je uit de pas loopt, be afraid, be very afraid!

Juist mensen die principieel uit de pas en buiten de lijnen willen lopen, samen op zoek naar solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en niet te vergeten ons aller gezondheid, kunnen maar beter de grootst mogelijke afstand houden van welke steun en welk ‘begrip’ voor zulk politiegeweld dan ook. Ook tegenover die andere vijand is en blijft de politie de vijand.

Noten:

1 Wouter Peer, ‘Politie kondigt staking aan bij coronademonstratie Amsterdam: “Loyaliteit wordt misbruikt”’, 29 december 2021, https://www.ad.nl/binnenland/politie-kondigt-staking-aan-bij-coronademonstratie-amsterdam-loyaliteit-wordt-misbruikt~abe1b186/

2 Zie vooral de foto’s op ‘Duizenden mensen lopen in Utrecht mee met Samen voor Nederland-demonstratie’, De Utrechtse Internet Courant, 4 december 2021, https://www.duic.nl/algemeen/duizenden-mensen-lopen-in-utrecht-mee-met-samen-voor-nederland-demonstratie/ het L logo van het Forum van Democratie (FvD) was aan een podium bevestigd, van waaraf FvD-er Pepijn van Houwelingen de menigte toesprak. Dat wijst niet alleen op enthousiaste deelname van fascisten aan deze actie, maar ook op organisatorische medeverantwoordelijkheid. Ja, dit was een fascistische optocht.

3 ‘ME Amsterdam legt het werk neer tijdens coronademonstratie’, NOS, 29 december 2021, https://nos.nl/artikel/2411212-me-amsterdam-legt-het-werk-neer-tijdens-coronademonstratie

4 Peter Storm, ‘Staatsgeweld tegen straatgeweld – dat waterkanon is ook op jou gericht’, Ravotr, 24 januari 2021, https://peterstormt.nl/2021/01/24/staatsgeweld-tegen-straatgeweld-dat-waterkanon-is-ook-op-jou-gericht/

Peter Storm