‘Antisemitisme’ als verdachtmaking: media er op aanspreken werkt!

Een favoriete manier om pro-Palestina-actievoerders verdacht te maken is: ze beschuldigen van antisemitisme. Dan hoef je het niet meer te hebben over de genocide waar we tegen protesteren. Dan hoef je het niet meer te hebben over genocide bezetting, apartheid, etnische zuivering en de repressie waarmee Israël en haar fans iedereen aanvallen die tegen de genocide, bezetting, apartheid en etnische zuivering protesteert. Dan heb je de aandacht afgeleid. Dan heb je Israël, haar militairen, haar politici en haar fans – van Ronny Naftaniel tot en met Mirjam Bikker – van genocideplegers en genocidesupporters tot slachtoffers omgetoverd.

Dat zionisten dit voortdurend doen, spreekt vanzelf: zonder antisemitisme zou het hele zionistische, racistische project openlijk zinledig worden en nog moeilijker overeind te houden zijn dan die toch al is.. Dus verzin je antisemitisme, en beschuldig je de critici van het zionistische project van antisemitisme. Maar gevestigde media doen het dus ook. Keer op keer op keer. Het loont echter om hier openlijk tegenin te gaan.

Vandaag, 24 april 2024, daarvan een voorbeeld. Eerst was er de NOS. Die kwam om 13.09 met de kop ‘partijkantoor ChristenUnie beklad met antisemitische teksten, partij doet aangifte’, en een bijbehorend stuk waarin stond: Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met antisemitische teksten en stickers.’ Voorbeelden? ‘Het partijkantoor werd beklad met leuzen als ‘vieze genocidegoedpraters”’. Die leus is een aanklacht tegen de genocide die de staat Israël pleegt, en tegen het rechtvaardigen van die genocide zoals de CU dat onophoudelijk doet. Met antisemitisme heeft het niets te maken, zoals op Twitter al heel snel werd gezegd.

Kennelijk hebben bezwaren de NOS snel bereikt, of is er een redacteur zelf opgeschrikt door de eigen fout. Hoe dan ook, om 13.39 uur bleek de kop van het artikel gewijzigd. ‘Partijkantoor ChristenUnie beklad, partij doet aangifte’(1), staat er nu. Dat de leuzen en stickers antisemitisch zouden zijn, staat er niet meer. De tekst ‘vieze genocidegoedpraters’ is gebleven. Kennelijk kwam er voldoende onderbouwde kritiek op de ‘antisemitisme’-beschuldiging in kop en aanhef om de NOS tot deze wijziging te doen besluiten. Maar verderop in het artikel gaat het dan wel weer over de bezorgdheid over antisemitisme in de politiek. En een expliciete rectificatie met excuus is ook nergens te vinden. Mager. Te mager.

Intussen dacht ik: eens kijken of Nu.nl het beter deed. Niet dus. Daar luidde de kop: ‘ChristenUnie doet aangifte wegens antisemitische bekladding op kantoor’. In dat artikel is sprake van ‘antisemitische teksten’ waarmee het partijgebouw zou zijn ‘beklad’. En ook daar is de enige tekst die wordt weergegeven: ‘vieze genocideplegers’. Dat kan natuurlijk allemala zo niet, dus ik ben die lui van Nu.nl maar eens gaan mailen. Natuurlijk slopen daar enkele typo’s van mijn kant in die ik te laat zag, in de haast werd Bikker Bikkerd. Hieronder de complete mail, maar dan zonder die typo’s.

‘Beste redactie, ik maak bezwaar tegen uw kop “ChristenUnie doet aangifte vanwege antisemitische bekladding op partijkantoor”, bij dit artikel: https://www.nu.nl/politiek/6310337/christenunie-doet-aangifte-vanwege-antisemitische-bekladding-op-partijkantoor.html

De bewering in de kop dat het hier antisemitische bekladding betreft wordt in het artikel nergens onderbouwd. Ik lees: “De ChristenUnie (CU) gaat aangifte doen, omdat het partijkantoor is beklad met antisemitische teksten. Onder andere dat de partij genocide zou steunen.” De bewering is geen antisemitisme, maar louter kritiek op de staat Israël en haar supporters, waaronder de CU. Wat mij betreft trouwens volstrekt terechte kritiek ook. En andere teksten die op het pand aangebracht zouden zijn, noemt u niet.

Als de CU, of Miriam Bikker, aanvoerder van die partij, de betreffende tekst “antisemitisme” heeft genoemd in haar aangifte of andere uitingen, dan had us de kwalificatie “antisemitisme” aan die partij moeten toeschrijven en niet, zoals nu, als nieuwsfeit zonder aanhalingstekens moeten brengen.

Ik beschouw dit als journalistieke nalatigheid. Ik dring er op aan dat u dit rechtzet. En ik behoud me het recht voor om deze mail openbaar te maken.

groet,

Peter Storm’

Dat had effect! Mijn mail verstuurde ik om 15.50. Om 16.36 antwoord: dat ze mijn punt begrepen, en het stuk inmiddels hebben gewijzigd. Even checken, en ja hoor: “ChristenUnie doet aangifte van bekladding op partijkantoor’, staat er nu (2) en de eerste zin luidt nu: “De ChristenUnie (CU) gaat aangifte doen, omdat het partijkantoor is beklad met teksten dat de partij genocide zou steunen.’ Verder een weergave van uitspraken van Bikker: ‘dat ze niet weet of de bekladdingen gedaan zijn vanwege haar oproepen om iets te doen tegen antisemitisme’. Maar dat verband wordt nu niet langer als nieuwsfeit gebracht, maar als mening van Bikker. Al met al: onderbouwd herrie maken als media ten onrechte kritiek op Israël en solidariteit met Palestijnen tegenover zionisme en genocide als antisemitisme wegzetten, is dus zinnig en heeft effect.

Resteert nog de vraag wie er op het idee kwam de ‘bekladdingen’ voor antisemitisme uit te maken. Was het Bikker zelf? Of de een journalist of redacteur zelf? Eerst had ik de indruk van het eerste: dat bikker de leuzen antisemitisch had genoemd en daarvan aangifte had gedaan, en dat de redactie had verzuimd dat als citaat van haar weer te geven, en dus niet als typering van de journalisten zelf. Inmiddels ben ik daar een stuk minder zeker van. Ik kom namelijk intussen via Twitter een artikel tegen in de Amersfoort-editie van het AD. Kop: ‘Landelijk partijbureau ChristenUNie beklad: “slaat natuurlijk nergens op”’. In de aanhef enjkel dat Bikker zegt dat het gebouw is ‘beklad’. Waarmee? Met de tekst ‘steunt genocide’. Foto erbij, we kunnen het zien. Kijk, NOS en Nu.nl, zo kan het dus ook. Van ‘vieze genocidegoedpraters’ lezen we hier verder niet, het ziet ernaar uit alsof NOS en NU nl ook op dat punt niet erg feitelijk bezig zijn geweest.

Geen woord uit de mond van Bikker over antisemitisme, en ook verder in het artikel valt dat woord niet. Bikker noemt de beschuldiging dat haar partij die genocide steunt ‘pertinente onzin’, maar dat is het dan ook. Dat wijst er allemaal op dat zowel Nos als Nu – en deze keer eens niet mevrouw Bikker en haar partij zelf – met dat antisemitisme-woord zijn gaan schermen, en zich daarmee aan laster hebben schuldig gemaakt. Zeer, zeer kwalijk. En het des te noodzakelijker om dat keer op keer onderbouwd duidelijk te maken ook. Dat is soms nog effectief ook. Waarvan maar weer eens akte.

Aanvulling, 24 april 2024, 17.53 uur.

Intussen heeft de NOS haar stukje verder gewijzigd, van antisemitisme is nergens meer sprake, en de teksten op het CU-gebouw luiden volgens het artikel nu ‘financiert genocide’ en ‘steunt genocide’. Ook is er sprake van stickers ‘Boycot Israeli Apartheid’. Kortom: correcte en noodzakelijke statements. De link van het oorspronkelijke stuk, zoals in noot 1 aangegeven, linkt nu hier naar door.

Noten:

(1) ‘Partijkantoor ChristenUnie beklad, partij doet aangifte’, NOS, 24 april 2024, https://nos.nl/artikel/2517988-partijkantoor-christenunie-beklad-partij-doet-aangifte

(2) ‘ChristenUnie doet aangifte vanwege bekladding op partijkantoor’, Nu.nl, 24 april 2024, https://www.nu.nl/politiek/6310337/christenunie-doet-aangifte-vanwege-bekladding-op-partijkantoor.html

(3) ‘Landelijk partijbureau ChristenUnie beklad: ‘” slaat natuurlijk nergens op”’, 24 april 2024, https://www.ad.nl/amersfoort/landelijk-partijbureau-christenunie-beklad-slaat-natuurlijk-nergens-op~a17aabdb/

Peter Storm