Zevenhonderd en acht en zestig

zondag 29 januari 2023

Zevenhonderd en achtenzestig mensen.
Zevenhonderd en achtenzestig mensen.
Op twee rijbanen, ernaast er om heen.
Zevenhonderd en achtenzestig mensen die
Actie voerden voor klimaat.
Stelling namen tegen fossiel.
Nee zeiden tegen 
Intimidatie van staatswege.
Het gezag zegt:
Blokkeren mag niet – vervuilen mag wel.
Blokkeren is strafbaar – vervuiling is profijt.
Blokkeren is criminaliteit, en oproepen ertoe is opruiing zoals
Zes, zeven acht mensen hebben gemerkt. Ontvoerd na
Het naar school brengen van zijn kind.
Ontvoerd thuis in alle vroegte, partner, kinderen keken toe
Ontvoerd door gewapend tuig, uit belastinggeld betaald.
Ontvoerd.
Het gezag heeft gezegd. Wij zijn ongezeglijk.
Het gezag waarschuwt. Het gezag vordert.
Het gezag stapt naar voren, vraagt zonder keus
Het gezag pakt vast, bij armen en benen.
Het gezag trekt, sleept, sleurt, sjouwt.
Nogmaals, en nogmaals en nogmaals.
Zevenhonderd en achtenzestig maal herhaald.
Zevenhonderd en achtenzestig mensen.
Ontvoerd bij klaarlichte dag, in bussen gepropt en afgevoerd.
Want auto’s moeten kunnen rijden.
Want fossiel moet kunnen graaien.
Want gezag moet kunnen bevelen.
Op gehoorzaamheid kunnen rekenen.
Het gezag zegt. Het gezag heeft gezegd. Wij zijn ongezeglijk. En we zijn nog niet klaar.

Peter Storm, 29 januari 2023