Zomaar twee berichten uit het gemoedelijke Nederland

maandag 5 september 2022

Zomaar twee berichten uit de eerste septemberweek in het gezellige en o zo gemoedelijke Nederland. Het eerste bericht laat zien hoe overheden vluchtelingen vooral benaderen als bron van overlast waarvan andere mensen vooral gevrijwaard moeten blijven. Het tweede bericht laat zien hoe freelance racisten zelf initiatief nemen als het met het staatsracisme onvoldoende opschiet naar hun idee. Racisme van d straat, racisme van de staat: de nazificatie van Nederland verloopt langs twee, op elkaar inspelende, lijnen.

Titel eerste bericht: ‘“Festival Wijk bij Duurstede een groot succes”, asielzoekrs gevraagd om binnen te blijven’.(1) Er was dus een feest in Wijk bij Duurstede, onder de titel ‘Kleurrijk Uit in Wijk’. In Wijk bij Duurstede is ook opvang van 100 vluchtelingen. Het blek niet de bedoeling dat die meekonden feesten. De smoes: enkele van de vluchtelingen hadden ‘overlast’ veroorzaakt ‘en werden opgepakt’ opgepakt, en nu waren bewoners bang geworden. Dus wat deed de gemeente? ‘Om hun inwoners gerust te stellen besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival’. Op de opvangplek weren wel wat activiteiten voor de bewust binnengehouden asielzoekers georganiseerd. Aardig hè? Apartheid in feestverpakking.

Wat hier feitelijk gebeurd is: mensen zijn opgesloten, niet eens na een proces een veroordeling of zelfs maar een specifieke verdenking, maar gewoon omdat ze tot de categorie ‘vluchteling’ behoorden, voor wie de bewoners in Wijk bij Duurstede dus legitiem bang mogen zijn. Zo kwam de gemeente bij voorbaat tegemoet aan racistische afkeer en haat en voerde een apartheidsmaatregel door. Niet helemaal duidelijk is of de vluchtelingen echt fysiek werden belet om naar het feest te gaan. Maar de pressie die er uit gaat van en gemeente tegenover door die gemeente opgevangen en daardoor van die gemeente afhankelijk mensen, komt wel op zo’n opsluiting neer.

Waar gemeentes bereidwillig tegemoet komen aan racistisch angsten en haat, waar de overheid de negatieve beeldvorming beloont door vluchtelingen op te sluiten om racisten gerust te stellen, daar is het niet verbazend dat sommige van die racisten zich erkend en aangemoedigd voelen om de druk nog wat verder op te voeren.

Titel tweede bericht: ‘Persoon spuit onbekende vloeistof door het AZC Ter Apel. Vijf personen moeten in ambulance behandeld worden’.(2) Uit het bericht: ‘Het gaat om twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) twee beveiligers en een bewoner van het azc’. Wat voor spul de aanvaller gebruikte en wat voor persoon die aanvaller was, zegt een politiewoordvoerder nog niet te weten. Wat voor aanval dit was, is glashelder. Dit is een racistische aanslag op vluchtelingenopvang, op vluchtelingen en op de opvang van vluchtelingen. Ook als we straks te horen krijgen dat de aanslagpleger ‘geen racistische motieven had’ en ‘verward’ was: trap er niet in. De strekking van wat de persoon deed, het gekozen doelwit, de hele gang van zaken, maken dit tot een racistische gewelddaad.

De verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de dader. De verantwoordelijkheid dat het zover is gekomen, ligt bij een overheid die vluchtelingen systematisch niet adequaat opvangt, de hele opvang benadert als een kwestie van veiligheid, overlast en draagvlak, en daarmee de negatieve beeldvorming rond vluchtelingen aanmoedigt en openlijk racistische bejegening van vluchtelingen in de hand werkt. Natuurlijk wassen gezagsdragers na zo’n ‘incident’ de handen in onschuld en reageren ze met vrome verontwaardiging. Diezelfde gezagsdragers zijn aan dit racistische geweld echter gewoon medeplichtig wegens het beleid waar ze voor tekenen en de beeldvorming die ze bevorderen. Vluchtelingen preventief opsluiten tijdens en feest in Wijk bij Duurstede is de ene kant. Vluchtelingen bespuiten met vergif is de andere kant. Samen illustreren ze de trend in een angstwekkend snel nazificerend Nederland. Hoe gaan we die trend doorbreken?

Noten:

1 Tom van Ginkel, ‘ “Festival Wijk bij Duurstede groot succes”, asielzoekers gevraagd om binnn te blijven’, RTV Utrecht, 4 september 2022, https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

2 ‘Persoon spuit onbekende vloeistof door hek azc Ter Apel. Vijf personen moeten in een ambulance behandeld wordn’, Dagblad van het Noorden, 5 september 2022, https://dvhn.nl/groningen/Persoon-spuit-onbekende-vloeistof-op-vijf-mensen-achter-hekwerk-azc-Ter-Apel.-Ze-moeten-in-een-ambulance-behandeld-worden-27907492.html

3 ‘Humaan asielbeleid nu’, https://wijmakenplek.nl/

Peter Storm