Kwaadaardig artikel over woonprotest Tilburg: een eerste reactie

Onderstaande mail stuurde ik naar de redactie Tilburg en de Hoofdredactie van het Brabants Dagblad (BD) Als anderen ook het BD willen benaderen met soortgelijke reacties, hier zijn de mailadressen: redactie.tilburg@bd.nl en hoofdredactie@bd.nl

Ja, ik ben furieus. Niet enkel vanwege mijzelf. Maar vooral over hoe gemeente en BD zij aan zij werken op het repressieve straatje schoon te vegen, inperkingen van onze demonstratievrijheid te rechtvaardigen en te doen alsof het legitiem is om activisten thuis lastig te vallen. De aanval op mij is een aanval op ons allemaal, de tegenaanval is dus meer dan een persoonlijk dingetje. Hoe laat is het? SOLIDARITEIT!

Aan de Redactie Tilburg, en aan de Hoofdredactie, van het Brabants Dagblad

Vandaag verscheen in het Brabants Dagblad het artikel “Tilburg vreesde voor rellen tijdens woonprotest: ‘We wilden de organisatie beschermen”. Online hier te vinden https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-vreesde-voor-rellen-tijdens-woonprotest-we-wilden-de-organisatie-beschermen~aaa67b98/, gedateerd 1 november 2021. Het is geschreven door Erik van Hest, maar ik hou u als redactie aansprakelijk voor de kwalijke, eenzijdige en lasterlijke inhoud ervan. Ik verwacht dat u mij de ruimte geeft om, in een opiniestuk op een prominente plek in uw krant, op dat artikel te reageren. Niet in een weggemoffelde ingezonden brief, niet in een interview waarin u de redactionele controle heeft. Al sta ik u met grimmig plezier te woord als u me benadert, zoals u natuurlijk direct had horen te doen nadat mijn naam in het artikel genoemd ging worden. Maar ik verwacht redactionele ruimte voor een reactie, op bovengenoemde voorwaarden.

Ik beschouw het artikel als lasterlijk – ja, in de juridische zin lasterlijk – vanwege de volgende passage:

Tijdens het Woonprotest vertelde de Tilburgse activist Peter Storm dat ’s ochtends de politie bij hem aan de deur had gestaan, wat hij als intimidatie had ervaren. Ook hierover vroegen GL, PvdA en SP uitleg. Dusschooten erkende dat verschillende mensen een huisbezoek hadden gekregen van de politie. ,,Dat waren mensen die zich bij eerdere protesten hadden misdragen. Dat is geen intimidatie. Wij wilden alleen duidelijk maken wat wij van hen verwachtten.”

Uit deze alinea blijkt dat locoburgemeester Dusschooten mij beschouwt als een van de “ mensen die zich bij eerdere protesten hadden misdragen”. Van enige vraag van uw journalist: “Hoezo, misdragen?” blijkt in het artikel niets. Daarmee heeft u de gratuite beschuldiging van locoburgemeester feitelijk als feit gepresenteerd en overgenomen, zonder mij zelfs maar om een reactie te vragen. Dat is journalistiek onbehoorlijk en lasterlijk. Ik voorzie die laatste conclusie graag uitvoeriger van argumenten en context in een opiniestuk. Misschien komt het dan niet tot juridische stappen, al garandeer ik niets.

Overigens wijs ik er ook nog even op dat ik, toen ik van het huisbezoek aan mijn adres vertelde aan de demonstranten, daarbij niet mijn naam hebt genoemd. Als u reden meent te hebben om te schrijven dat ik dat inderdaad was, op dat podium, dan had u die reden wel eens mogen vermelden. Nu heeft u feite mijn anonimiteit, mijn privacy, en feitelijk mijn veiligheid, verder in gevaar gebracht dan dat de politie dat zelf al heeft gedaan. Ik geloof niet dat dit verantwoorde journalistiek genoemd kan worden.

De mail die u nu leest, plaats ik trouwens ook op mijn website, peterstormt.nl Daar zoek ik de openbaarheid, maar het is niet aan u om mij onvrijwillig de openbaarheid in te duwen, in de kwalijke context waarin u dat doet.

Met groet, vooralsnog zonder verdere hoogachting. Achting ontvangt u nu eenmaal niet automatisch.

Peter Storm

anarchist/activist/blogger op https://peterstormt.nl