Strijdkroniek 25 oktober 2021: Zuid-Korea, Democratische Republiek Congo, eSwatini

maandag 25 oktober 2021

  • Zuid-Korea: landelijke staking
  • Democratische Republiek Congo: schoolstaking en scholierenbestorming
  • Democratische Republiek Congo: opstand havenarbeiders
  • eSwatini: bloedige repressie tegen vrijheidslievende opstand

Zuid-Korea: landelijke staking

Media in Nederland negeerden het. En waarom ook niet? Problemen als flexibele arbeid en bestaansonzekerheid en werkdruk bestaan hier immers niet? Dus waarom aandacht schenken aan een grote staking van arbeiders in allerlei bedrijfstakken die tegen dat soort ellende een vuist maken? Toch?!

Zo. Genoeg sarcasme. De staking waar ik het over heb, vond plaats in Zuid-Korea, op 20 oktober. Het was een indrukwekkende actie. De vakbondsfederatie KCTU had er toe opgeroepen. Hoeveel arbeiders meededen is niet helemaal duidelijk. Van te voren was deelname van een half miljoen mensen aangekondigd.(1) Een artikel dat ik achteraf lees, spreekt van 80.000 stakers.(2) Veel minder dan dat halve miljoen, en het is echt een beetje overdreven om hier van een algemene staking te spreken.

Maar datzelfde artikel beschrijft wel grote protestbijeenkomsten van stakers. Op een daravan, waarvan de locatie tot vlak voor de bijeenkomst geheim was gehouden vanwege verwachte repressie, kwamen toch maar mooi 27.000 arbeiders af. Dat was in de hoofdstad Seoel. In Daegu bedroeg de deelname 5000 mensen, in Choenan 2000, en in Gwangju 3000(*). Die stad Gwangju was in 19 namen 3000 arbeiders deel. Die stad is belangrijk in de geschiedenis van de sociale strijd. In 1980 kwamen daar duizenden mensen in opstand tegen de militaire dictatuur en wisten zich zelfs van wapens te voorzien, Het regime sloeg de opstand bloedig neer. Ik vermoed dat stakers van nu zich hier wel degelijk van bewust zijn.

Ook nu was er trouwens repressie. In Seoel stond een muur van 150 politiebusjes en waren 16.000 agenten opgetrommeld om de protesten te bedwingen. De repressie richt zich ook tegen de KCTU zelf: OP 2 september arresteerden gezagsdragers de voorzitter daarvan, Yang Kyung-Soo. Bij veel van rde repressie schermt het bewind met corona-gevaar dat samenkomsten besmettingsgevaarlijk maakt. Dat laatste klopt op zich, dat is natuurlijk helemaal geen excuus. De corona-gevaren in volgepropte fabrieken en arbeidershuisvesting worden niet bestreden door arbeiders g het protesteren onmogelijk te maken, dat laatste is dus ook niet gelukt.

De staking ondersteunde drie eisen:(3) nationalisering van belangrijke bedrijven en takken van dienstverlening; deelname van arbeiders aan beslissingen rond bedrijfsreorganisaties die hun banen in gevaar kunnen brengen; het afschaffen van flexibele arbeidsvormen en het ‘uitbreiding van arbeidsbescherming tot alle arbeiders’. De strijd tegen flexibele arbeid en de bijbehorende bestaansonzekerheid is erg belangrijk ik Zuid-Korea. Pakweg 41 procent van de arbeiders werkt in zulke onzekere vormen van arbeid. Opmerkelijk is dat de al genoemde vakbondsvoorzitter zelf een flexwerker is of was.(4)

Sowieso hebben arbeiders in Zuid-Korea ruimschoots voldoende om boos over te zijn. ‘Vandaag staat Zuid-Korea op de derde plaats in jaarlijks gewerkte uren, en in 2015 stond het van de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) op de derde plaats wat het aantal doden op het werk betreft.’(5) De dienst wordt uitgemaakt door grote bedrijfsconglomeraten, de zogeheten chaebols. De regering welke haar signatuur ook is, faciliteert de chaebols en stuurt politie af op protesterende werkers. De staking van 20 oktober laat zien dat arbeiders de ongebreidelde kapitalistische dictatuur over hun levens niet onbeperkt blijven pikken.

Democratische Republiek Congo: schoolstaking en scholierenbestorming

In de Democratische Republiek Congo vond een opvallend conflict plaats in en om het onderwijs.(6) In oktober legden docente er het werk neer. Ze eisten hoger loon en waren ook niet tevreden over de pensioenleeftijd. De regering dreigde stakers te ontslaan, maar daar is het nog niet van gekomen. De stakers hebben natuurlijk gelijk, maar vervelend voor kinderen en hun ouders is het wel. Dat vonden veel schoolkinderen zelf in ieder geval. In flinke aantallen drongen ze het parlementsgebouw binnen om te eisen dat de regering gewoon aan de looneisen tegemoet kwam zodat de staking afgelopen was en de kinderen weer naar school konden.

Overigens is basisonderwijs in 2019 kosteloos. Dat klinkt aardig, maar dat is nog geen excuus om docenten weinig salaris te betalen. Onderwijsvakbond en regering onderhandelen inmiddels weer, en er zal wel een soort van vakbondsoplossing komen. Maar die bestormende schoolkinderen vind ik eigenlijk veel leuker. Hopelijk krijgen ze de smaak te pakken en blijkt hun rebelse voorbeeld besmettelijk.

Democratische Republiek Congo: opstand havenarbeiders

Het is verstandig om de sociale strijd in diezelfde Democratische republiek Congo een beetje in de gaten te houden, want er gebeuren daar meer rebelse zaken. Op 15 oktober bijvoorbeeld gingen havenarbeiders in staking, Ze eisen uitbetaling van achterstallig loon. ‘We hebben meer dan 38 maanden achterstanden die ons niet zijn uitbetaald’, zegt vakbondsbestuurder Papy Dimoke. Volgens arbeiders heeft de regering 207 miljoen euro’s die het aan het havenbedrijf verschuldigd is, nog steeds niet betaald . Ze ‘zeggen dat ze al meer dan drie jaar niet zijn uitbetaald’.

Zoiets maakt boos. En op vrijdag 220 oktober knalde die woede eruit met ene bestorming van honderden boze werkers van de havenwerken – een sector die in de DRK in overheidshanden is. Ze staken de boel in de fik. “De politie vuurde traangasgranaten af in het gebouw in de hoofdstad Kinshasa terwijl arbeiders op brandende stapels meubilair dansten (…) en stenen gooiden naar de politie.’ Daarmee is de staking nog niet gewonnen. Maar daarmee is wel weer een punt gemaakt: een overheid solt met arbeiders en hun bestaansvoorwaarden, neemt risico’s. Dat gesol met arbeiders zien we overal. Het type antwoorden dat we in Kinshasa zagen, zien we elders echter nog veel te weinig.

eSwatini: bloedige repressie tegen vrijheidslievende opstand

In eSwatini, in Zuidelijk Afrika, probeert het bewind – een hel repressieve absolute monarchie – een al maandenlang voortwoedende protestgolf neer te slaan.(8) De protesterende menigten – waaronder hele jonge mensen, schoolkinderen – eisen hervormingen, meer zeggenschap, democratie. Het bewind geeft ze kogels. Volgens Amnesty hebben veiligheidstroepen sinds mei al meer dan 80 mensen omgebracht en ruim 1000 mensen gearresteerd. Op woensdag 20 oktober viel politie een manifestatie aan, en schoot nogal wat mensen het ziekenhuis in. Vervolgens drongen agenten ook maar even het ziekenhuis binnen en schoten op verplegenden. Een ‘oorlogsgebied’, zo noemde de Communistische Partij van Swaziland het ziekenhuis. Swaziland is trouwens de vroegere naam van het land, en de Communistische partij is betrokken bij de protesten.

Intussen hebben leiders van buurlanden hun bezorgdheid al uitgesproken want ja, stabiliteit en zo. Repressie is voor hen vast prima, maar niet als die mislukt en mensen nog bozer maakt. Het bewind zelf haalt de teugels nog wat strakker aan, een minister heeft het gemeentes gewoon verboden om vergunningen te verlenen voor het houden van protesten. Ik krijg niet het gevoel dat uitingen van boosheid van getergde en straatarme mensen voorkomen zullen worden, enkel en alleen door er geen vergunning voor d te verstrekking. Revoluties plegen immers wel vaker illegaal te zijn, en voor de bestorming van de Bastille gaf ook niemand officieel toestemming.

Noten:

(*) Toegevoegd 29 oktober 2021, 16.34 uur: het aantal actievoerders in Gwanju, 3000 dus. Dat ontbrak. Dank, opmerkzame lezer, voor het inseinen.

1 Jia Hong, Ju-Hyun Park, ‘Half a Million South Korean Workers Walf off Jobs in General Strike’, Truthout, 19 oktober 2021, https://truthout.org/articles/half-a-million-south-korean-workers-prepare-to-walk-off-jobs-in-general-strike/

2 Sung-yang Park, ‘South-Korea: militant national strike shows anger against capitalist establishment’, 20 oktober 2021, In Defense of Marxism, http://www.marxist.com/south-korea-militant-national-strike-shows-anger-against-capitalist-establishment.htm

3 Jia Hong, Ju-Hyun Park, ‘Half a Million South Korean Workers Walf off Jobs in General Strike’, Truthout, 19 oktober 2021, https://truthout.org/articles/half-a-million-south-korean-workers-prepare-to-walk-off-jobs-in-general-strike/

4 Sung-yang Park, ‘South-Korea: militant national strike shows anger against capitalist establishment’, 20 oktober 2021, In Defense of Marxism, http://www.marxist.com/south-korea-militant-national-strike-shows-anger-against-capitalist-establishment.htm

5 Jia Hong, Ju-Hyun Park, ‘Half a Million South Korean Workers Walf off Jobs in General Strike’, Truthout, 19 oktober 2021, https://truthout.org/articles/half-a-million-south-korean-workers-prepare-to-walk-off-jobs-in-general-strike/

6 ‘Schoolchildren storm DRC parliament over striking teachers’ pay’, Aljazeera, 22 oktober 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/22/schoolchildrenstorm-drc-parliament-over-striking-teachers-pay

7 ‘Congo port workers clash with police over unpaid wages’, Reuters, 22 oktober 2021, https://www.reuters.com/world/africa/congo-port-workers-clash-with-police-over-unpaid-wages-2021-10-22/

8 Eswatini bans protests as tensions flare amid pro-democracy calls’ Aljazeera, 22 oktober 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/22/eswatini-bans-protests-as-tensions-flare

Peter Storm