Strijdkroniek 11 oktober 2021: VS, Peru, Duitsland

maandag 11 oktober 2021

  • VS: stakingsgolf op gang?
  • Peru: bezetting olie-installatie zet nieuwe president onder druk
  • Duitsland: vrolijke antifascistische actie

VS: stakingsgolf op gang?

Staat de VS aan de vooravond van een grote stakingsgolf, zoals The Guardian op 1 oktober 2021(1) suggereerde? Is de stakingsgolf wellicht al begonnen? Het heeft er iets van weg, en dat is al goed nieuws. Arbeiders die hoge werkdruk en lange werktijden, matige lonen en de schier eindeloze uitholling van arbeidsvoorwaarden niet langer meer passief accepteren: een goede ontwikkeling. Laten we eens kijken wat er speelt. Eerder waren er stakingen bij snackbedrijven Nabisco en Frito-Lay. Die zijn inmiddels voorbij,(2) maar er komt dus meer stakingsstrijd op gang.

De entertainmentsector – denk ‘Hollywood en dergelijke’ – zou wel eens door een staking ontregeld kunnen worden. Zestigduizend leden van de vakbond International Association of Theatrical Stage Employees (IATSE) zouden het werk wel eens kunnen neerleggen. Er is binnen de vakbond over gestemd: 90 procent van de leden stemde, en 98 procent van de stemmers zeiden ja tegen het autoriseren van een staking’. Dat geeft de vakbond een mandaat om zo’n staking daadwerkelijk uit te roepen.(3)

Boos zijn mensen die veelal op de achtergrond keihard werken: iemand die set-decorateur is en soms 12 dagen achtereen aan het werk is en soms dagen van 22 uur maakt. Boos zijn vakbondsmensen ook omdat er voor streaming-diensten – een snel groeiend verschijnsel – relatief weinig wordt betaald aan zowel artiesten als aan de vakbond zelf (die er gezondheidskosten mee dekt). De vakbond eist onder meer langere lunchpauzes en een groter interval – minstens tien uur – tussen de diensten op het werk. Zodat mensen ook eens wat rust kunnen vinden tussen het snoeiharde, vaak fysiek ook zware werk door.(4) Hopelijk bijten de boze personeelsleden door, lanceren hun staking en laten zich niet door intimiderende bazen en compromisbereide vakbondsbestuurders van een stevige overwinning afhouden.

Bij het bedrijf Kellogg’s – van de befaamde cornflakes – zijn arbeiders al in staking. Daarmee reageren ze op druk vanuit de directie. Die druk gaat om banen te schrappen – waarschijnlijk om in andere landen via nog lagere lonen goedkoper te kunnen laten produceren. Die druk gaat ook over het streven van Kellogg’s om een personeelsbestand in twee categorieën op te delen. Hierbij krijgen nieuw aangenomen personeel beduidend slechtere arbeidsvoorwaarden krijgen, met hogere ziektekosten, een lager loon en geen pensioenopbouw. Een ‘two-tier employment system’, heet dat; het is iets dat veel vaker wordt geprobeerd door ondernemers die willen besparen op personeelskosten maar geen ruzie willen met personeel dat al langer voor het bedrijf werkt.

De truc werkt natuurlijk alleen als het eerder aangenomen personeel hun nieuwere collega’s laten vallen, in plaats van een lijn te trekken en daarmee de solidariteit te doen gelden. De huidige staking bij Kellogg’s laat zien dat de truc gelukkig niet zomaar werkt. De staking begon op 5 oktober 2021 en vindt plaats in vier Kellogg-vestigingen, in de Amerikaanse staten Nebraska, Michigan, Tennessee en Pennsylvania. Ongeveer 1400 arbeiders nemen deel. Intussen incasseert Kellogs een mooie, zeg maar gerust foeilelijke, winst.(5)

Hoe keurig verpakt ook in een keurige vakbond die zich het liefst als sociale partner zou gedragen maar daartoe de ruimte niet altijd vindt: dit is een klassiek arbeid-versus-kapitaal conflict, en dit type van conflict zien we in de VS momenteel weer in allerlei sectoren enigszins opleven. Hopelijk grijpen anarcho-klassenstrijders die zich niet laten inpakken door vakbondstaal en democratische (en trouwens ook Democratische) illusies, de situatie aan om de strijd maximaal drukverhogend te maken, van onderop vooruit te duwen en uit de greep van compromisgerichte vakbondsbonzen te helpen trekken.

Peru: bezetting olie-installatie zet nieuwe president onder druk

In het Amazonegebied in Peru begonnen leden van inheemse gemeenschappen een bezetting van installaties die behoren bij een oliepijpleiding. De actie vond plaats op 6 oktober 2021 en maakte deel uit van een actiecampagne die toen al aan haar zesde dag toe was. De installaties horen bij de NorPeruano pijpleiding. ‘Staatbedrijf PetroPeru erkende dat personeel geëvacueerd was van het pompstation in het Manseriche-district, en dat de bezetting van de installatie “de operaties” van de pijpleiding “verlamd” had.’ De actie was dus effectief. Actievoerders eisen een gesprek met president Castillo en diens energieminister. ZE willen dat er iets aan de milieuverwoestende lekken wordt gedaan, en ze willen ‘meer investeringen in gezondheids- en onderwijsprogramma’s in de regio’.(6)

De actie is om meerdere reden een goede zaak. Het is rechtstreeks verzet, verdediging van het milieu en het opkomen voor behoorlijke voorzieningen. Het prikt ook dwars door de illusie heen dat Castillo, een voormalig leider van een onderwijsvakbond die een stevige staking op haar naam heeft, ‘vanzelf’ allemaal mooie dingen gaat doen voor arme mensen. Het presidentschap van Castillo volgde op een felle verkiezingscampagne waarbij het rechtse establishment en haar helaas talrijke supporters probeerden een Trumpje te doen en Castillo via beschuldigingen van verkiezingsfraude de weg naar het presidentschap te blokkeren. Dat mislukte, door dreigende tegendruk vanuit sociale bewegingen en linkse groepen. Maar rechts slaagde er wel in om Castillo te bewegen tot het intomen van linkse toezeggingen en het laten vallen van linksere ministers waaronder premier Bellido(7)

Castillo is in drie weken tijd veranderd van een Chavez-in-de-dop of een Sylvana Simons – relatief links, relatief strijdbaar, zij het nog steeds gevangen in een systeem dat geen emancipatie tolereert – in een doodgewone sociaaldemocraat die iedere serieuze linksheid al heeft geschrapt. Dat gebeurde dan ook nog in een land waarvan de oligarchie zelfs dat halfje sociaaldemocratie eigenlijk al veel te veel van het goede vindt. Misschien laat rechts hem, nu ze zijn linkse hoektanden uit zijn presidentschap al hebben getrokken, keurig regeren en zo zijn linkse supporters zand in de ogen strooien terwijl die worden uitgekleed. De daaruit voorkomende teleurstelling maakt dan ene terugkeer van rechts via nieuwe verkiezingen makkelijk. Misschien brengen ze Castillo alsnog ten val, als ze bang zijn dat die zijn achterban toch niet helemaal in de hand heeft of toch te linkse maatregelen probeert te doen.

In beide gevallen is het onwijs om Castillo als bondgenoot te beschouwen en de strijd voor sociale rechtvaardigheid van zijn goodwill en steun afhankelijk te maken. En die inheemse bezetters van de NorPeruano-installaties verdienen onze solidariteit

Duitsland: vrolijke antifascistische actie

In Duitsland hebben ondeugende antifascisten de fascisten van Alternative für Deutschland (AfD) een mooie poets gebakken. De website Joop bericht er over.(8) De AfD nam deel aan de recente verkiezingsstrijd, en kon dus wel wat hulp gebruiken bij het verspreiden van propagandamateriaal. Dat kon natuurlijk geregeld worden: Flyerservice Hahn bood zich aan om dat goedkoop te doen. De AfD stuurde de flyers naar het bedrijf. De mensen van Flyerservice Hahn deden vervolgens helemaal niets met de ladingen flyers die stof lagen te happen. Zo veel mogelijk thuisblijven was immers het corona-advies…

Het bedrijf was in werkelijkheid een bedenksel van een groep kunstenaars die zich Zentrum für Politische Schönheit noemen. De antifascistische voetbalclub St Pauli droeg intussen ook haar steentje bij: bij een voetbalwedstrijd hingen grote reclamedoeken langs veld: ‘Den FC St Pauli grüsst Flyerservice Hahn’. Bij de vrolijke kunstenaars zien ze nu natuurlijk wel de bui hangen: AfD dreigt al met een rechtszaak. Dus wordt er alvast aan fundraise gedaan. Op de daartoe in het leven geroepen website noemt Flyerservice Hahn zich: ‘De wereldmarktleider in het niet-verdelen van AfD-flyers’…(9)

Noten:

1 Michael Sainato, ‘Wave of US labour unrest could see tens of thousands on strike within weeks’, The Guardian, 1 oktober 2021, https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/01/us-labor-unrest-unions-strikes

2 Kenny Stancil, ‘ “Kellogg’s On Strr-ike”: 1400 Workers Walk Off Job to Protect Benefits’, Common Dreams’ 6 oktober 2021, https://www.commondreams.org/news/2021/10/06/kelloggs-strrr-ike-1400-workers-walk-job-protect-benefits

3 Maximilian Alvarez, ‘ Hollywood’s Overworked Crews Overwhelmingly Voted to Authorize a Strike’, In These Times, 4 oktober 2021, https://inthesetimes.com/article/hollywood-workers-iatse-strike-authorization-technicians-artisans

4 Alice Herman, ‘IATSE Entertainment Workers Are on the Verge of Their First National Strike’, In These Times, 4 oktober 2021, https://inthesetimes.com/article/iatse-strike-amptp-union-labor-streaming-media

5 Kenny Stancil, ‘ “Kellogg’s On Strr-ike”: 1400 Workers Walk Off Job to Protect Benefits’, Common Dreams’ 6 oktober 2021, https://www.commondreams.org/news/2021/10/06/kelloggs-strrr-ike-1400-workers-walk-job-protect-benefits

6 ‘Peru: indigenous protesters shut down pipeline’, CounterVortex, 7 oktober 2021, https://countervortex.org/blog/peru-indigenous-protesters-shut-down-pipeline/

7 ‘Peru’s President Castillo swears in new prime minister’, Aljazeera, 6 oktober 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/6/peru-president-castillo-announces-resignation-prime-minister en voor achtergronden ook Jorge Martin, ‘Peru: government crisis reveals Castillo’s rightward shift’, 9 oktober 2021,

http://www.marxist.com/peru-government-crisis-reveals-castillo-s-rightward-shift.htm Gewoon een beetje door de trotskistische retoriek heen lezen; als ik Engelstalige anarchistische analyses van deze situatie was tegengekomen, had ik die graag gebruikt. Intussen gebruik ik met plezier zowel gevestigde nieuwsbronnen als marxistische teksten als ingrediënt voor mijn eigen pogingen om bescheiden analyses vanuit anarchistische invalshoek te vervaardigen.

8 ‘Kunstenaars nemen extreemrechtse AFD hilarisch te grazen’, Joop, 4 oktober 2021, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kunstenaars-nemen-extreemrechtse-afd-hilarisch-te-grazen

9 ‘Flyerservice Hahn – by ZPS’, https://afd-muell.de/

Peter Storm