Strijdkroniek 9 augustus 2021: Belarus, IPCC, Zwitserland, Groot-Brittannië

maandag 9 augustus 2021

Een hele haastige Strijdkroniek. Eerst een terugblik, voordat we ons in wat actualiteiten storten.

  • Belarus: revolutie een jaar later
  • Klimaatrapport
  • Zürich: Klimaatprotest
  • India: racisme en politiegeweld
  • Londen: Strijd tegen Israëlisch wapenbedrijf

Belarus: revolutie een jaar later

Deze week is het een jaar geleden dat de revolutie in Belarus op gang kwam. Op 9 augustus 2020 waren er in dat land verkiezingen, die Loekasjenko ‘won’. Hoe de echte uitslag was, is onbekend, maar de fraude en de intimidatie droop er van af. Meteen gingen mensen protesteren, meteen begon de oproerpolitie op de duizenden mensen te jagen, drie avonden achtereen zagen we straatprotest en afranselingen van demonstranten. Daarna werd de repressie even iets minder. Er volgden grote demonstraties van vooral vrouwen . Ook gingen arbeiders hier en daar staken. Het bewind was uit haar evenwicht.

Er volgden maanden van enorme wekelijkse demonstraties in de hoofdstad Minsk. Die werden eerst getolereerd maar later scherper ingeperkt en uiteindelijk neergeslagen. Ze behoren inmiddels tot het verleden. Stakingen werden de nek om gedraaid met dreigementen en arrestaties. Buiten Minsk, en buiten de media-aandacht, herstelde de staat van Loekasjenko hardhandig haar orde, terwijl het protest in Minsk voort sudderde. Dat werd ook gaandeweg geworgd met enorme aantallen politiemensen op de been. Demonstranten waren vindingrijk en dapper. Het bleke niet genoeg om het tij van repressie te keren. Arrestaties op gigantische schaal, systematische mishandeling en foltering van arrestanten, grof, soms dodelijk politiegeweld, maakten aan de revolutie een voorlopig einde.

Radio Free Europe/Radio Liberty, heeft een vrij oppervlakkig herdenkingsstuk er over.(1) In CrimeThinc. staat al wat langer een hele waardevolle kritische evaluatie te lezen over de gebeurtenissen.(2) Daarin wordt de mislukking niet enkel aan repressie geweten, maar ook gekeken naar illusies onder de demonstranten – alsof het bewind zou vallen omdat mensen het vroegen – en naar de rol van anarchisten binnen het protest. Misschien kom ik er binnenkort uitvoeriger op terug. De grootsheid van de revolutie in Belarus, de volharding en moed van haar deelnemers, verdient immers de aandacht.

Klimaatrapport

Tweede grotere actuele ding is natuurlijk het nieuwe klimaatrapport van het IPCC. Maar dat is al in 1994 door de rockband REM met vooruitziende blik samengevat in hun lied ‘It’s The End Of The World’(3), dus over de inhoud daarvan hoef ik hier weinig te zeggen. Ik schaar me ook niet bij de ach-en-wee-roepers die regeringen vermanen nu eindelijk echt serieus beleid te gaan maken. Dat gaan ze namelijk niet op basis van zulke oproepen doen. Pas als er zoveel verzet komt dat nalatige regeringen zich echt in hun macht bedreigd voelen, zullen ze misschien stevige stappen zetten. Of het die kant op gaat is aan ons. Aan mensen in verzet, mensen die verder gaan dan smeekbedes richting precies dat gezag dat ons gebracht heeft waar we nu zijn: in het wereldwijde klimaatrampgebied.

Zürich: Klimaatprotest

Protest en verzet hebben we dus nodig. Zoals in Zwitserland! Daar hebben klimaatactivisten op maandag 2 augustus de ingangen geblokkeerd van kantoren van twee grote banken: UBS en Credit Suisse. Ze protesteerden daarmee tegen de investeringen die deze banken nog steeds plegen in de winning en gebruik van klimaatdestructieve fossiele brandstoffen en dergelijke. Ze dragen dus bij aan de klimaatramp, voor financieel gewin. Natuurlijk spreken woordvoerders van die instellingen klimaatvriendelijke taal vol mooie voornemens. Aan de klimaatramp verandert dat niets. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid is onze plicht”, klonk het van de kant van activisten. Politie pakte dertig van de klimaatactievoerders op.(4) Conclusie 1: goed zo. Conclusie 2: meer van zulke acties graag, met grotere aantallen! Zodat de politie zich geen raad meer weet en het daadwerkelijk lukt om financiële en andere centra van kapitalistische, klimaatdestructieve macht lam te leggen, voor langer dan een paar uur bovendien.

India: racisme en politiegeweld

Politieracisme tegen zwarte mensen heb je niet alleen in de VS, Nederland en andere klassieke koloniale landen. Ook India is er niet vrij van.

In Bengaluru, in het zuiden van India, India kwam Joel Shindani Malu, een Kongolese student om het leven na diens arrestatie op 1 augustus 2021wegens een beetje XTC. Hartstilstand, zegt de politie. Andere Afrikanen geloofden dit niet zomaar en protesteerden bij hen politiebureau tegen de dood van de man. Politie treedt op met knuppels, zes demonstranten raakten gewond en anderen worden gearresteerd. De demonstranten hoorden bij het ‘Pan Afrikaanse Federatie’, een groep die zich tegen de discriminatie van Afrikanen in Bengaluru inzet.(5) Kennelijk is dat ook in India nodig. Mensen van Afrikaanse herkomst klagen vaker dat ze doelwit zijn van treiterei door politie, discriminatie en onterechte beschuldigingen van drugsgebruik en dergelijke

Londen: Strijd tegen Israëlisch wapenbedrijf

Vrolijker nieuws. Actievoerders in Londen, hielden op vrijdag 6 augustus een bezettingsactie in het kantoor van Elbit, groot Israëlisch wapenbedrijf dat haar spullen aanprijst als ‘battle-tested’, oftewel, uitgeprobeerd op Palestijnen en dergelijke. De bezetting was een actie van Palestine Action, nieuwe zet in een campagne tegen Elbit die al een jaar lang gaande is. ‘In dat jaar heeft Palestijne Action Elbit op 105 dagen verstoord, op hun 10 vestigigingen en op die van hun toeleverancier van drone-onderdelen APPH.’(6) Het bedrijf ziet zich genoodzaakt om steeds meer aan security uit te geven, maar het helpt dus niet bijzonder. Palestine Action heeft intussen ook een film uitgebracht over hun campagne tegen Elbit.(7)

Ik word van zulk nieuws opgewekt. Het laat zien dat effectieve actie tegen de Israëlische staat mogelijk is. Solidariteit met de Palestijnse vrijheidsstrijd hoeft niet bij woorden te blijven.

Noten:

1 Tony Wesolovsky, ‘Hope And Horror: How Belarus has Changed Since An Eelction Ignited A Crisis One Year Ago’, 8 augustus 2021, Radio Free Europe/Radio Liberty https://www.rferl.org/a/belarus-2020-crisis-anniversary/31399497.html

2 ‘Belarus: “When We Rise” – A critical Analysis of the 2020 Revolt against the Dictatorship’, CrimethInc., 30 juni 2021, https://nl.crimethinc.com/2021/06/30/belarus-when-we-rise-a-critical-analysis-of-the-2020-revolt-against-the-dictatorship

3 REM, ‘It’s The End of The World’, op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Z0GFRcFm-aY

4 Kenny Stancil, ‘ “Civil Disobedience Is Our Duty”: Swiss Climate Campaigners Occuppy Zürich Financial Center’, Common Dreams, 2 augustus 2021, https://www.commondreams.org/news/2021/08/02/civil-disobedience-our-duty-swiss-climate-campaigners-occupy-zurich-financial-center

5 ‘Congolese man’s death in police custody sparks protests in India’, Aljazeera, 3 augustus 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/3/bangalore-congolese-man-death-india-police-custody-protest

6 Palestine Action, ‘Activists occupy London headquarters of Israel’s largest arms company’, Mondoweiss, 6 augustus 2021, https://mondoweiss.net/2021/08/activists-occupy-london-headquarters-of-israels-largest-arms-company/

7 Asa Winstanley, ‘One yar in, Palestine Action is hitting drone maker Elbit hard’, Electronic Intifada, 6 augustus 2021, https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/one-year-palestine-action-hitting-drone-maker-elbit-hard

Peter Storm