Strijdkroniek 17 mei 2021: beter nieuws van her en der

maandag 17 mei 2021

Het nieuws van de afgelopen week zit weer vol akelige dingen. Toch zijn er vlammetjes van verzet en van hoop, ook nu Israël de Gazastrook aan gruzelementen gooit, ook nu Colombia haar opstandige bevolking van de straten af probeert te jagen met terreur. In de Strijdkroniek van deze week dus vooral beter verzetsnieuws. Daar gaan we.

  • Glasgow: deportatie gedwarsboomd door solidariteit
  • Bangladesh: vrije dagen verdedigd
  • Japan: Olympische Spelen omstreden en bestreden
  • New York: politiekorps niet meer welkom op Pride
  • Palestijnse vrijheidsstrijd: solidariteit wereldwijd

Glasgow: deportatie gedwarsboomd door solidariteit

In Glasgow, Schotland, staken solidaire buurtbewoners, met directe actie een stokje voor de deportatie van twee buurtgenoten. Dat was op 13 mei. Twee mannen, afkomstig uit India, dreigden door de Britse immigratiedienst te worden gedeporteerd. Tijdens het Suikerfeest, om het extra wrang te maken. Een busje van Immigration Enforcement, die deportatiebrigade dus, reed de straat in. Iemand zag dat twee mannen in dat busje gestopt werden, en begon berichtjes aan buurtbewoners rond te sturen. Declan Blench kreeg het berichtje binnen terwijl hij aan het thuiswerken was, rende de deur uit en ging voor het busje zitten. Daar was intussen een andere man onder gekropen, om vertrek van het deportatiebusje onmogelijk te maken. De straat stroomde snel vol met buurtbewoners en actievoerders. Het hielp enorm dat er al in 2018 een waarschuwingssysteem van solidaire mensen was opgezet voor dit soort situaties: het No Evictions Network.

Een menigte blokkeerde dus de bus, waarna de politie kwam opdraven, met paarden en later ook in rel-uitrusting. Maar na acht uur – die de man die onder dat busje was gekropen daar dus had doorgebracht! – kon Aamer Anwar, de advocaat aan de twee gevangen mannen een mededeling doen. ‘Ik zei ze:’”Jullie zijn vrij dankzij de mensen van Glasgow”, en wees op de menigte achter me. Ze hadden tranen in hun ogen. Ze hadden de mensen horen roepen in de van, maar ze konden niet geloven wat ze zagen.’(1) Dat geloof ik meteen.

Een verslag van een deelnemer, te lezen op de website van de Anarchist Communist Group, beschrrijft het tafereel voorafgaand aan de vrijlating.(2) ‘De Immigration Van (was begraven diep in de menigte., en de ramen van de flats die erop uit keken, gonsden van buren en tekens. Falanxen van smerissen wachtten rond zijstraten. De vele, vele logo’s waren van Scotland Police, niet van Immigration Enforcement. Wat het verhaal ook was, de boodschap was duidelijk dat deze aanwezigheid er was om Immigration te helpen, niet omdat ze bang waren dat een volslagen vreedzame menigte gewelddadig zou worden. Er was een gezins-atmosfeer. Er waren alle leeftijden daar, van kinderen tot gepensioneerden, en de sfeer was er een van waardige vastbeslotenheid.’

Een waardige vastbeslotenheid die Immigratie deed afzien van hun voorgenomen deportatie. Toen de vrijlating van het tweetal werd aangekondigd, verslapte de waakzaamheid nog niet:’ de menigte geloofde ze niet op hun woord. Nee, we zouden ze begeleiden ze naar een plaatselijke moskee en zorgden er voor dat ze vrijgelaten werden in de veiligheid van hun gemeenschap. En dat is wat we deden’.

Zo ziet actieve solidariteit en directe actie eruit! En het werkt. Joke Kaviaar maakt daarbij in haar artikel naar aanleiding van de actie(3) daarbij een heel belangrijk punt: organisatie en communicatie! En de rol van een actieve gemeenschap in de buurt, met nauw onderling contact, ‘ een gemeenschap die al lang en breed goed georganiseerd is rond en met vluchtelingen en ook actie onderneemt.’. Dit soort solidariteit kun je dus helpen voorbereiden, door netwerken op te bouwen zodat iemand die lucht krijgt van een dreigende deportatie meteen mensen kan waarschuwen om effectief en snel in actie te komen. In Glasgow was zo’n netwerk, het al genoemde No Evictions Network. Dat hielp.

Bangladesh: vrije dagen verdedigd

Ook een klein succesverhaal uit Bangladesh. Kledingarbeiders in de Ha-Meen fabrieken die produceren voor Zara, H&M en Gap, protesteerden op 10 mei nadat de de Hameen-directie had besloten om het aantal vrije dagen rond Suikerfeest terug te brengen van tien naar drie. Arbeiders hadden het al zwaar gehad, wegens COVID-19, lockdowns waarbij fabrieken gewoon open bleven en arbeiders aan infectiegevaar werden blootgesteld. En nu ook vrije dagen afpakken? Tien van die dagen was te doen gebruikelijk, arbeiders pikten het afpakken van hun vrije dagen niet en hielden een demonstratie. Dat vond het gezag weer niet goed: politie bestookte de arbeiders met rubber kogels en traangas, en verwondde 22 mensen. Maar na het protest kwam er overleg tussen vakbond en fabrieken. En er werden alsnog vijf tot tien vrije dagen toegekend, in plaats van die schamele drie.(4) Protesteren bleek riskant, maar kennelijk wel effectief.

Japan: Olympische Spelen omstreden en bestreden

Iets heel anders: de pandemie, en hoe die te bestrijden. Regeringen maken er een halfslachtige zooi van, door te ‘versoepelen’ en vervolgens heel verbaasd te doen dat vervolgens besmettingen weer toenemen. Bevolkingen zijn argwanend en verdeeld tussen mensen die alles zo snel mogelijk open willen gooien, en mensen die veel voorzichtiger zijn dan de regeringen en al die versoepelingen doodeng vinden. Die laatsten hebben groot gelijk, met een kanttekening: het dicht houden van het openbare leven is ons eigen werk, dat zouden we niet aan regeringen moeten overlaten. We zien immers wat er van komt als daar de regie ligt.

Dat bevolkingen argwanend zijn, en dat die argwaan weerklank vindt, zien we in Japan. Daar zouden vorig jaar Olympische Spelen worden gehouden, maar die zijn wegen s corona uitgesteld. Ze staan voor later dit jaar gepland. Maar ook in Japan nemen de besmettingen weer flink toe, en daarmee ook de nervositeit en bezorgdheid van veel mensen. Het vaccineren schiet er ook niet erg op. Tegen de zestig procent van de bevolking blijkt volgens een NOS-nieuwsbericht voorstander te zijn van het schrappen van die spelen. ‘Ruim 350.000 mensen ondertekenden onlangs in korte tijd een petitie waarin wordt opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te annuleren.’(5) Een kritische bevolking staat hier tegenover een onverantwoordelijk en nalatig optredende regering. Wederom krijgt het racistische stereotype over gezagsgetrouwe Aziaten die alles doen wat hogerhand ze vraagt, een welkome dreun.

New York: politiekorps niet meer welkom op Pride

Aardig nieuws uit de VS! Organisatoren van de jaarlijkse New York City Pride hebben besloten dat de New York politie niet langer welkom is op die Pride, de feestelijke herdenking van de Stonewall-opstand. Stonewall is de naam van een gay bar in New York waar de politie binnenviel zoals ze zo vaak deed. Maar in juni 1919 verweerden de bezoekers zich, en de straatgevechten duurden dagen voort. Dit was dus strijd tegen de politie. Wat de politie sowieso op Pride te zoeken had, was aldoor al best een raadsel.

‘Stonewall’ werd dus de naam voor gebeurtenissen waarmee in1969 transgenders en andere LGTBQ+ mensen de politie en de maatschappij duidelijk maakten dat de tijd waarin homohaat, geüniformeerd en anderszins, getolereerd werd door LGTBQ+ mensen, ten einde liep. Het was de symbolische aftrap voor wat al snel Gay Liberation ging heten maar feitelijk veel meer omvatte. Mensen die we nu transgender zouden noemen – het woord was in 1969 nog niet gebruikelijk – stonden destijds vooraan in de strijd, al deed de snel opkomende homobeweging er veel aan om dat uit de beeldvorming weg te werken en voor een mainstream-imago te gaan. Mede daarom mogen mannen nu wel met mannen trouwen, en vrouwen met vrouwen, terwijl transgender mensen in verbijsterende aantallen worden vermoord.

Gelukkig zijn er grenzen aan de aanpassingsbereidheid in de LGTBQ-beweging. Dat de NYPD – het politiekorps van New York City – deelnam aan Pride was dus sowieso al bespottelijk, gezien de oorsprong van Pride, en gezien het geweld dat politie nog altijd uitoefent tegen LGBTQ+-mensen. Excuses onlangs van politiekant voor het geweld destijds zijn een gebaar, maar veranderen niets wezenlijks. Dat de NYPD nu niet meer welkom is, is dus een goede zaak. Het verbod geld voorlopig tot en met 2025. Wat mij betreft verlengen de organisatoren dat verbod voor onbepaalde tijd, of minstens zolang dat hete politiekorps van New York nog bestaat.

Palestijnen: solidariteit wereldwijd

Tenslotte: de solidariteit met de Palestijnse vrijheidsstrijd. Over de Israëlische bombardementen, politieaanvallen en lynchpartijen – een grote misdaad, net als de hele koloniale bezettingspolitiek van de staat Israël – ga ik het nu niet uitgebreid hebben. Over de Hamas-raketten – een kleine misdaad, een verkeerde uiting van een rechtmatige verzetsgeest, een handelwijze die geen enkel argument verschaft om de grote misdaad te rechtvaardigen – evenmin. De balans is intussen helder genoeg. ‘Minstens 198 mensen, waaronder 58 kinderen, zijn gedood in de Gazastrook sinds het meest recente geweld een week geleden begon. Er zijn tevens meer dan 1300 Palestijnen gewond geraakt.(…) Israël meldt 10 doden, waaronder twee kinderen.’(7) Israël terroriseert de Palestijnse bevolking. Hamas schiet ook, maar het schiet terug. En het doet dat vrij ineffectief, in sommige opzichten zelfs contraproductief. Maar laat dat niet de aandacht afleiden van de essentie: Israëlisch koloniaal geweld tegen de Palestijnse bevolking. Een bevolking die solidariteit verdient in haar strijd tegen dat koloniale geweld.

Waar ik hier dan ook vooral op wil wijzen, is op de wijdverbreide steun die de Palestijnse strijd krijgt. Reeksen van demonstraties het afgelopen weekend in heel veel landen. Van Stuttgart in Duitsland, via Kaapstad in Zuid-Afrika naar Ankara in Turkije en Brussel in België. (8) In de Australische steden Melbourne en Sydney(9) In Londen, waar volgens organisatoren 100.000 mensen meededen, en in een reeks andere Britse steden(10). In de Verenigde staten, onder meer in Los Angeles, Boston, New York, Philadelphia, San Francisco , Pittsburg en in de hoofdstad Washington D.C. John Hendren, verslaggever voor Aljazeera, noemde de opkomst in Washington ‘ongebruikelijk groot’.(11) Een wereldwijde beweging voor Palestijnse vrijheid tegen Israëlische apartheid en bezetting is opgestaan.

Solidariteit met Palestijnen gaat hier en daar verder dan louter symbolisch straatprotest. In Italië bijvoorbeeld. Havenarbeiders in Livorno kwamen er achter dat een schip met de naam Asiatic Island op weg was naar de Israëlische stad Ashdod om daar de wapens die het schil aan boord had, af te leveren. Havenarbeiders weigerden het schip te laten vertrekken naar haar bestemming. Dit is meer dan symboliek. Dit is daadwerkelijke druk die de bevoorrading van de Israëlische oorlogsmachine kan ontregelen. Het was een actie van L’Unione Sindicale de Base in deze havenstad.

Helaas waren er andere arbeiders die het schip alsnog hielpen laden, zodat het schip to0ch vertrok. Maar er wordt gewerkt aan coördinatie tussen groepen arbeiders in Italiaanse steden om soortgelijke wapenleveranties aan de Israëlische staat tegen te werken.(12) En waarom zou dat eigenlijk eigenlijk beperkt blijven tot Italiaanse steden ?

Noten:

1 Libby Brooks, ‘ “A special day”: how a Glosgow community halted immigration raid’, The Guardian, 14 mei 2021, https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/14/a-special-day-how-glasgow-community-halted-immigration-raid

2 ‘Glasgow: this is what we can achieve!’, Anarchist Communist Group, 13 mei 2021, https://www.anarchistcommunism.org/2021/05/13/glasgow-this-is-what-we-can-achieve/

3 Joke Kaviaar, ‘Arrestaties stoppen – Deportaties stoppen’, 16 mei 2021, http://konfrontatie.nl/blog/arrestaties-stoppen-deportaties-stoppen (de titel zie je pas als je naar de pagina van Konfrontatie gaat waar naar het stuk is door gelinkt.) Ik verwacht het stuk ook zeer binnenkort op jokokaviaar.nl

4 ‘Garment workers shot demanding extenden Eid holidays’, IndustriALL, 14 mei 2021, http://www.industriall-union.org/garment-workers-shot-demanding-extended-eid-holidays

5 ‘Weerstand onder Japanse bevolking groeit: bijna 60 procent tegen Spelen’, NOS, 16 mei 2021, https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2380929-weerstand-onder-japanse-bevolking-groeit-bijna-60-procent-tegen-spelen

6 ‘New York City Pride organizers to ban police from marching until 2025’, The Guardian, 16 mei 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/new-york-city-pride-organisers-to-ban-police-from-marching-until-2025

7 ‘Dozens of Israeli air raids pummel Gaza Strip: Live’, Aljazeera, 17 mei 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/5/17/israel-launches-heavier-raids-in-second-week-of-gaza-bombing

8 ‘In Pictures: World rallies in solidarity with Palestinians’, Aljazeera, 16 mei 2021, https://www.aljazeera.com/gallery/2021/5/16/in-pictures-world-rallies-in-solidarity-with-palestinians

9 Matilda Boseley, ‘Thousands march in Free Palestine rallies in Sydney and Melbourne’, The Guardian, 15 mei 2021, https://www.theguardian.com/australia-news/2021/may/15/thousands-march-in-free-palestine-rallies-in-sydney-and-melbourne

10 Damien Gayle, ‘Thirteen arrested in London protyest against violence in Gaza’, The Guardian, 16 mei 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/15/thousands-join-london-march-in-solidarity-with-palestine

11 ‘Italian Dockers Stop Arms Shipment to israel in Solidarity with palestine’, left Voiice, 14 mei 2021, https://www.leftvoice.org/italian-dockers-stop-arms-shipment-to-israel-in-solidarity-with-palestine/

12 ‘Pro-Palestine Italian port woprkers refuse to load arms shipment destined for Israel’, 14 mei 2021, https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/5/15/pro-palestine-italian-port-workers-refuse-arms-shipment-to-israel

Peter Storm