Strijdkroniek 1 maart 2021: Zuid-Afrika, Iran…

Deze strijdkroniek kan met gemak gevuld worden met informatie over de revolutie en Myanmar, en de felle repressie die het militaire bewind vooral de laatste dagen heeft ontketend. Ik heb daar echter zojuist, op zondag 28 februari, al over geschreven en hoop er snel uitvoerig op terug te komen. Een geïllustreerd verslag van de gebeurtenissen van die zondag vind je op de website Frontier Myanmar.(1)

Voor deze strijdkroniek kijk ik verder naar gebeurtenissen in twee andere landen die heftig zijn maar in Nederlandse media – regulier en alternatief, geen (Zuid-Afrika) of weinig (Iran) aandacht hebben gekregen, voor zover ik althans heb gezien

Zuid-Afrika: staking

Arbeiders in Zuid-Afrika, gebundeld in de South African Federation of Trade Unions, hielden op 24 februari een algemene staking. Daarmee zetten ze kracht bij aan tamelijk radicaal eisenpakket. De SAFTU ‘stelde de eis om te komen tot nationalisatie van alle strategische monopolie-industrieën, banken en mijnbedrijven om ze onder democratische arbeiders-en gemeenschapscontrole en bestuur te brengen, en de reorganisatie van ‘al het economische leven volgens een democratisch geplande economie’. Ook eisten stakers een behoorlijk minimumloon en een stevige belasting op de inkomens van de rijken. De SAFTU stelt zich openlijk antikapitalistisch op, en is met haar 800.000 leden een kracht van betekenis.(2)

Bij dit antikapitalisme, zoals SAFTU dat propageert, hoort helaas geen anti-autoritair perspectief: ze ziet de staat als instrument om het kapitaal te beteugelen. De strekking is radicaal-sociaal democratisch, de achterliggende analyse vooral marxistisch. De enthousiaste verslaggeving uit trotskistische hoek – waar ik gebruik van heb gemaakt, zie noot drie – is niet verbazend. Dat neemt niet allemaal weg dat de arbeiders die via SAFTU zijn gaan staken, en daarbij botsen op de macht van dezelfde staat waarvan ze gebruik hopen te maken, in hun strijd solidariteit van anarchisten verdienen.

Het is overigens van belang om er op te wijzen dat er nog een vakbondsfederatie is, de veel nauwer met de ANC-regering verbonden COSATU. Maar ook tussen COSATU en de regering komen wel conflicten voor, omdat die regering openlijk neoliberaal opereert terwijl COSATU haar leden daar enigszins poogt te beschermen en afstand tracht te nemen van de pro-kapitalistische koers van de regering.

De staking zelf ging gepaard et een aantal demonstraties, soms in de vorm van motorkaravaans. In Kaapstad viel de politie vakbondsdemonstranten aan met traangas en flashbanggranaten, en aresteerde twee vakbondsbestuurders. Toestemming om te demonstreren kregen de arbeiders sowieso niet: autoriteiten hanteerden COVID-19 hierbij als smoes.(3)

De staking laat iets zien van de woede van Zuid-Afrikaanse arbeiders. Een woede die gevoed wordt door massa-ontslagen. ‘Rond de 2,2 miljoen banen gingen verloren tijdens de pandemie, en het totale aantal mensen die als “economisch inactief” gerubriceerd zijn, heeft de 5 miljoen overschreden. Bestaande banen worden in toenemende mate precair vanwege outsourcing en nbul-uren-contracten.’(4) Zuid-Afrika beleeft, zoals zoveel landen, dus de zegeningen van een neoliberale herstructurering van arbeidsverhoudingen, met daar bovenop die corona-pandemie. Dat voedt de woededie mede tot deze staking heeft geleid.

Opstand en repressie in Iran

I Uit Iran komen berichten van keiharde repressie repressie tegen felle protesten. ‘Vandaag, op 23 februari, hebben de mensen onder meer diverse regeringsgebouwen aangevallen’, zo lezen we op de website van de Federation of Anarchism Era.(5). Dat vond plaats in Saravan, in Baluchistan, tegen de grens met Pakistan. Er zou sprake zijn van 37 doden vanwege die repressie, en als reactie hebben arbeiders inmiddels zelfs overheidsgebouwen bezet, zo twittert de Federation of Anarchism Era . De protesten begonnen nadat veiligheidstroepen brandstofkoeriers in het grensgebied aanvielen, doodden en verwondden.

Het regime doet haar best om de opstand tot Baluchistan beperkt te houden Internetverbindedingen in de provincies Baluchistan en Sistan liggen plat, kennelijk stilgelegd door het bewind.(6) Op de website van de Federation of Anarchism Era staat intussen nog een oproep om de strijd over heel Iran te verbreiden.(7) Hopelijk lukt dat, en hopelijk slaagt het verzet erin om de repressie te weerstaan. Hopelijk valt hier binnenkort ook meer over te schrijven, want informatie is tot nu toe tamelijk schaars.

Noten:

1 FRONTIER, ‘Security forces kill at least 16 in crackdown on peaceful protesters’, Frontier Myanmar, 28 februari 2021, https://www.frontiermyanmar.net/en/security-forces-kill-at-least-16-in-crackdown-on-peaceful-protesters/

2 Pavan Kulkarni, ‘Hundreds of Thousands of Workers Set to Take Part in General Strike in South Africa on February 24’, Newsclick, 23 februari 2021, https://www.newsclick.in/hundreds-thousands-workers-set-part-general-strike-south-africa-february-24

3 Ben Morken, ‘South Africa: SAFTU general strike – “capitalism fails the working class and the poor, ot by default, but by design”’, In Defense of Marxism, 25 februari 2021, https://www.marxist.com/saftu-general-strike-feb-2021.htm

4 Pavan Kulkarni, ‘Hundreds of Thousands of Workers Set to Take Part in General Strike in South Africa on February 24’, Newsclick, 23 februari 2021, https://www.newsclick.in/hundreds-thousands-workers-set-part-general-strike-south-africa-february-24

5 Hasse-Nima Golkar, ‘LET US SPREAD THE BALUCHISTAN’S PEOPLE’S RIGHTEOUS UPRISING ALL OVER IRAN + Video Clip’, 23 februari 2021, https://asranarshism.com/1399/12/05/let-us-spread-the-baluchistan-peoples-righteous-uprising-in-all-over-iran-video-clip/ , gevonden via ‘Uprising in Saravan, Iranian Baluchistan After Massacre of 37 Workers By Police’, Enough 14, 24 februari 2021, https://enoughisenough14.org/2021/02/24/uprising-in-saravan-iranian-baluchistan-after-massacre-of-37-workers-by-police/

6 ‘Iran: Internet shutdowns curb protests and conceal human rights violations in Sistan and Baluchistan’, Article 19, 26 februari 2021, https://www.article19.org/resources/iran-internet-shutdowns-curb-protests-and-conceal-human-rights-violations-in-sistan-and-baluchistan/

7 ‘Federation of Anarchism Era: DO NOT LET THAT THE SARAVAN’S UPRISING GETS CRUSHED’, 25 februari 2021, https://asranarshism.com/1399/12/07/federation-of-anarchism-era-do-not-let-that-the-saravans-uprising-gets-crushed/

Peter Storm