Links en rechts: stuivertje wisselen over schoolsluiting

dinsdag 15 december 2020

Let je eventjes niet op, zijn links en rechts opeens van plek verwisseld! Parlementair links en rechts wel te verstaan, voor zover die woorden nog betekenis hebben. Wat is het geval? Het gaat om corona en de scholen. Het is ‘links’, niet zozeer rechts, dat aan de sluiting van het basisonderwijs al zit te morrelen voordat die schoolsluiting goed en wel op gang is gekomen.

De scholen gaan dicht, als deel van het pakket maatregelen om de snel om zich heen grijpende corona-besmettingen tegen te gaan. Dat had al veel eerder moeten gebeuren, want scholen zijn verspreidingshaarden voor de pandemie. Maar gisteren is dan toch de stap gezet. Opluchting onder bezorgde ouders. Maar ook veel bezorgdheid. Hoe moet het met thuisonderwijs? Hoe voorkomen we leerachterstanden van kinderen die het thuis sowieso al moeilijk hebben, en nu ook nog eens niet naar school kunnen? Hoe reëel die zorg is, daar kun je het over hebben. Wat je er aan doet als je de zorgen reëel vindt, is best bespreekbaar.

Wat echter als een paal boven water hoort te staan is dit. Die besmettingen zijn gevaarlijk. Voor de kinderen, voor docenten, voor ouders/verzorgers. Schoolsluiting voorkomt veel van die besmettingen, en is nu gewoon nodig. Het is een kwestie van gezondheid, van levens redden zelfs. En hoe leuk is het voorkomen van leerachterstand als intussen je moeder en twee van je docenten in het ziekenhuis terecht komen wegens corona? Scholen dicht is geen onzin. Scholen dicht is noodzaak.

In het debat in de Tweede Kamer(1) over de nieuwe maatregelen wordt precies aan die noodzaak gemorreld. Of beter gezegd: de bezwaren worden zo breed uitgemeten,dat de noodzaak ermee naar achteren wordt geduwd. En uitgerekend linkse (???) parlementariërs staan hierin vooraan.

Zo hebben we Jesse Klaver., van GroenLinks. Die partij wil ‘dat de basisscholen zo snel mogelijk weer open gaan”, schrijft de NOS. ‘GroenLinks wil dat het kabinet het hele besluit terugdraait. “Alsjeblieft, kom hier van terug”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in het kaberdebat over de nieuwste coronamaatregelen.’ Zijn punt? Jawel, die dreigende ‘grote onderwijsachterstanden, vooral bij kinderen die toch al kwetsbaar zijn.’ Dat kinderen kwetsbaar zijn in volle, slecht geventileerde klaslokalen, zonder mondkapje op en veel te dicht bij elkaar, dat ontgaat Jesse Klaver blijkbaar nog steeds.

Jesse Klaver is doodleuk bereid die kinderen aan dat virus bloot te stellen. Per direct. Rob Jetten, van D66, gaat iets minder ver. Die wil dat de basischolen bijvoorbeeld een week eerder weer open gaan. Maar ja, D66 is ook iets minder ‘links’. Lodewijk Asscher, van de ‘linkse’ PvdA, deed ook een duit in het zakje en “’iet weten dat het basisonderwijs en de kinderopvang wat hem betreft weer eerder open gaan.’ Ook hij beschermt dus liever onderwijsnormen dan kinderen.

Dat is dus parlementair ‘links’ plus D66. Wat zegt rechts? VVD_er Dijkhoff gaat niet mee met de oproep van Asscher om zich bij zijn pleidooi aan te sluiten. Hij ‘wil pas na de lockdown van vijf weken kijken of de scholen weer open kunnen. “Ik wil geen beloften doen die ik niet waar kan maken”’, aldus Dijkhof. Hij vindt het overigens best als het OMT al eerder om advies wordt gevraagd.

Dan is er nog Christen-Unie-chef Gert-Jan Segers. Die vindt de schoolsluiting ook n helemaal niet leuk, ‘maar hij houdt zich vast aan Brits onderzoek, waaruit zou blijken dat het sluiten van de scholen het R-getal doet dalen met 0,35 procentpunt’. Niet onbeduidend. Dat R-getal is volgens recente meting 1,24,(2) hetgeen betekent dat 100 mensen gemiddeld 124 mensen besmetten en de pandemie dus snel uitdijt. Haal er 0,35 procentpunt af, en je R is 0,89. Dan krimpt de pandemie, en die kant willen we op. Segers snapt dus iets. Maar ook hij vindt eerder advies over ook prima, dus erg stevig is zijn opstelling ook al niet.

Toch blijft het frappant. Segers en Dijkhoff willen de scholen vooralsnog dicht houden, Klaver en Asscher dringen aan op vervroegde opening. Rechtse politici beschermen de kinderen, linkse politici gooien ze voor het virus, zo ziet het er uit. Natuurlijk is die rechtse bescherming een wassen neus. Maar de ‘linkse’ roekeloosheid is dat overduidelijk niet.

Wat de linkse lafhartigheid in de hand wekt, is de mist die minister De Jonge over schoolsluitingen verspreidt. Die verdedigt schoolsluiting niet vanwege het feit dat op school veel besmette, maar niet of nauwelijks zieke kinderen zitten die ongemerkt het virus verder verspreiden. Nee, de klemtoon ligt heel ergens anders. De Jonge: ‘We hebben ook geleerd uit de eerste golf, waar de scholen ook gesloten waren, dat het feit dat het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, ouders ook helpt zich beter te houden aan een ander advies. Namelijk: werk zoveel mogelijk thuis.’(3)

Wat eerst een reden was om de scholen open te houden – zo kunnen ouders productief aan het werk blijven – wordt nu gehanteerd om ze dicht te gooien: zo bevorder je het noodzakelijke thuis werken. Dat is op zichzelf geen onzin. Maar het is zeer, zeer kwalijk om hiermee dat andere belangrijke feit aan het zicht te onttrekken: school open houden betekent kinderen, ouders/verzorgers en docenten – en via hen weer anderen – bloot stellen aan besmettingsgevaar, kans op ernstige ziekte en zelfs op overlijden.

Door het besmettingsgevaar op scholen buiten beeld te houden – ongetwijfeld aangemoedigd door RIVM en GGDs die de kansen op besmetting door kinderen op scholen systematisch hebben onderschat en gebagatelliseerd – maakt De Jonge het Klaver en Asscher extra makkelijk om hun sociaal verpakte, maar door en door asociale, pleidooi voor snelle heropening van basisscholen te houden. Die scholen moeten vooral dicht, niet om thuiswerk te bevorderen maar boven alles om de verspreiding van corona op scholen zelf te stuiten. Pas als dat doordringt, wordt de motivatie om de scholen dicht te houden zo lang het nodig is, adequaat onderbouwd.

Al met al blijkt uit dit alles weer eens dit. Links en rechts in parlementaire termen, het maakt vrijwel niet uit. Rechts is de standaardvijand, links overduidelijk geenszins een vriend. Voor de verdediging van onze kinderen, ouders, docenten en alle andere mensen, kunnen we op geen enkele partijpolitieke richting bouwen. Doe verdediging nemen we gezamenlijk zelf ter hand, want niemand gaat dat voor ons doen.

Noten:

1 ‘Kamerleden ongelukkig met lang sluiten basisonderwijs’, NOS, 15 december 2020, https://nos.nl/artikel/2360785-kamerleden-ongelukkig-met-lang-sluiten-basisonderwijs.html

2 Marijn Dorrestijn, ‘Hoe een telefoontje van van Dissel alles veranderde’, NOS, 15 december 2020, https://nos.nl/artikel/2360780-hoe-een-telefoontje-van-van-dissel-alles-veranderde.html

3 ‘Kabinet wil ook scholen dicht om ouders thuis te laten werken’, Nu.nl, 15 december 2020, https://www.nu.nl/coronavirus/6096730/kabinet-wil-scholen-ook-dicht-om-ouders-thuis-te-laten-werken.html

Peter Storm