Bij1-jongeren in de aanval tegen leger en politie

dinsdag 10 november 2020

Radicaal, de jongerenorganisatie van de nieuwe linkse partij Bij1, heeft met een tweetal uitspraken(1) op sociale media voor flinke consternatie gezorgd. De twee uitspraken hielden een zeer welkome aanval in op twee gewapende armen van de Nederlandse staat. Eerst kreeg het militaire apparaat ervan langs: op Twitter noemde Radicaal dat instituut de ‘moordmachine van defensie’, en kritiseerde de Defensieminister omdat ze voor die ‘moordmachine’ ook 17-jarige meiden ‘ronselt’. Kort erna haalde de jongerenorganisatie van Bij1 scherp uit naar de bonus van 300 euro die politiemensen kregen: ‘Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!’ Juiste en terechte woorden, vanuit een houding tegenover leger en politie die ik alleen maar kan onderstrepen en toejuichen.

Maar het gezag en haar organen waren niet blij. Oorlogsminister Bijleveld verdedigde haar tak van vechtsport. ‘Defensie zorgt voor onze vrede en veiligheid, zodat ook Bij1vrij is om dit soort bizarre dingen te zeggen.’ Alsof ‘Defensie’ antiracistische demonstranten die tegen Zwarte Piet protesteerden, verdedigde tegen rechtse meutes in Dokkum in 2017, in Eindhoven in 2018! Alsof ‘Defensie’ mensen verdedigt die wegens hun uitspraken aangeklaagd worden. Alsof ‘Defensie’ ingreep toen Joke Kaviaar op 13 september 2011 van haar bed werd gelicht wegens een viertal artikelen waarin ze het Nederlandse anti-vluchtelingenbeleid hekelde. Alsof Bijleveld de Luchtmobiele Brigade inzette om haar uit Nieuwersluis te bevrijden waar Justitie haar in 2019 had opgesloten. Alsof ‘Defensie’ er is voor onze vrede, veiligheid en vrijheid.

Politiebonden vonden de uitspraak van de Bij1 over de politie ook helemaal niet leuk. ‘Een grove belediging en helemaal misplaatst’, aldus Frank Paauw, politiechef in Amsterdam, die kennelijk ook niet-misplaatste grove beledigingen voor mogelijk houdt. ‘Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen’, aldus Koen Simmers, van de Nederlandse Politiebond. Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, vindt het ook niet kunnen. Agenten praten er over, jawel! ‘Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt’. Als elke keer dat ik heel boos was over een bepaalde kwestie, die kwestie ook adequaat werd ‘aangepakt’, dan zag de wereld er allang anders uit. Dan was de pandemie allang bedwongen, de klimaatramp allang afgewend en de politie allang ontbonden, net als de moordmachine van de oorlogsminister. Maar ja, ik ben geen door de staat bewapend personeelslid van een racistisch machtsinstituut, dus voor mij gelden andere regels.

Natuurlijk is de politiewoede hilarisch, net als de verontwaardiging van ‘onze’ hooggeachte oorlogsminister. En waar politie en ‘Defensie’ zo heel erg boos worden op een paar statements van de jongerenclub van Bijeen, daar zegt ondergetekende anarchist en verstokt antimilitarist tegen de mensen van Radicaal: goed gedaan, die statements!

Veel van de reactie die linkse en radicale mensen op de woede van politie en minister richtte zich op de evidente hypocrisie ervan. En inderdaad! Premier Rutte presteerde het vorige week zelfs om zo ongeveer het recht tot beledigen tot grondrecht te verheffen. ‘Niemand heeft het recht om niet beledigd te worden’, beweerde hij op de persconferentie die hij 6 november gaf.(2) Als niemand het recht heeft om niet beledigd te worden, dan hebben mensen het recht om iedereen te beledigen. Wie dan ook.

Maar blijkbaar geldt het allemaal weer eens vooral voor moslims. Als cartoonisten Mohammed, voor moslims de profeet van Allah, belachelijk maken, dan kunnen moslims zich beledigd voelen, maar Rutte en de hele gevestigde politiek hebben daar verder geen boodschap aan. Als echter politie en ‘Defensie’ worden aangevallen en bespot, dan is de wereld in gezagsgetrouw Nederland te klein. Niet alleen zijn politie en oorlogsminister dan boos. Niet alleen vraagt politiebond ACP zich dan hardop af of er geen juridische stappen tegen het ‘opruiende’ Radicaal-berichtje over de politiebonus gezet kunnen worden.(4) Een ex-beroepsmilitair, intussen advocaat, Sébas Diekstra, heeft zelfs aangifte gedaan ‘ van belediging en laster’.(5) Zeg meneer Rutte, hoe zit het nu? Niemand had toch het recht om niet beledigd te worden?

Maar er is door mensen die het hier voor Radicaal opnemen veel meer te zeggen dan enkel: ‘de kritiek op de statements is hypocriet’. Wat mij betreft worden de statements gewoon inhoudelijk en letterlijk verdedigd. Want jazeker, ‘Defensie’ is een moordmachine. Het militaire apparaat is een instelling die zich kenmerkt doordat het personeel ervan is uitgerust met dodelijke wapens, en geoefend is om die te gebruiken. De onderdelen van ‘Defensie’ – leger, marine, luchtmacht en marechaussee – zijn er om op commando mensen te kunnen doden. Het moedwillig om het leven brengen van mensen heet doorgaans moord. Op dat moedwillig ombrengen van mensen is ‘Defensie’ ingesteld. Jazeker, soldaten bouwden soms scholen en ziekenhuizen in Afghanistan. De PR wil immers ook wat. Maar ‘Defensie’ is geen onderwijsinstelling, geen gezondheidszorgverlener en ook geen bouwbedrijf. ‘Defensie’ is een oorlogsapparaat, jazeker, een moordmachine. Radicaal sprak een letterlijke, antimilitaristische waarheid die vaker dient te worden uitgesproken.

Hetzelfde geldt voor wat de Bij1-jongerenorganisatie over de politie zei. Ik herhaal het maar even: ‘een racistisch machts(misbruiks)instituut’. Het enige wat daar een beetje mis aan is, is dat ‘misbruik’ tussen aanhaling staat. Machtsmisbruiksinstituut was prima geweest. Maar het woord ‘misbruik’ kan ook helemaal weg: in het soort macht dat politie uitoefent is misbruik immers inherent en inbegrepen.

Het onderdrukken van medemensen, dat is waar de instelling voor in het leven is geroepen en waarvoor het in stand wordt gehouden uit belastinggeld. Politieagenten mogen mensen aanhouden, arresteren, mishandelen en doden als zij dat nodig vinden, en worden daarvoor van hogerhand keer op keer gedekt, ook als individuele agenten soms eens ‘te ver’ gaan, bijvoorbeeld als een nekklem dodelijk blijkt en een politiekogel in de rug een jongen de dood in jaagt. .Het ‘boeven vangen’ dat agenten soms ook doen, is bijzaak, public relations, en/of een variant van het echte politiedoel: ordehandhaving. Want de echte verzameling boeven in politie-ogen, dat is de bevolking als zodanig zodra die de Openbare Orde bedreigt. En binnen die bevolking als zodanig hebben zwarte en bruine mensen het extra zwaar te verduren , zoals keer op keer uit etnische profilering en politiegeweld blijkt. Jazeker, de politie is een racistisch machtsinstituut, en het is prijzenswaardig dat Radicaal deze anarchistische en antiracistische waarheid hardop zegt en verspreidt.

Inmiddels heeft Radicaal gereageerd op de verontwaardiging over met name haar typering van de politie. Die reactie heeft grote kracht, maar is vergeleken bij de post op sociale media een stapje terug. Te begrijpen, vanuit de positie van een jongerenorganisatie van een politieke partij – en dat is weer een argument waarom partijen geen effectieve vehikels zijn voor werkelijk radicalisme. Maar toch jammer.

De reactie laat eerst wel heel goed zien hoezeer de politie doordrenkt is van racisme. De tekst wijst op het wijd verbreide racisme onder politieagenten, en op het feit dat de leiding daar weinig tot niet tegen optreedt en interne critici wegwerkt. Inderdaad! De politie heeft overduidelijk een racisme-probleem, zoals de Bij1-jongeren laten zien. Maar dan sluit het stuk als volgt af: ‘De politie lijkt het probleem liever te negeren. Dat blijkt ook uit de vele reacties op onze meme. De vrijheid van meningsuiting geldt in dit land blijkbaar als je profeten wilt beledigen of ‘Marokkanen’ wilt ‘verdelgen’, maar niet als je kritiek hebt op de politie.’ So far so good. Maar dan! ‘De kritische vraag die wij stellen is: moeten politieagenten een bonus krijgen zolang politiegeweld en racisme bij de politie gemeengoed is?’

De kritische vraag die ik als anarchist graag aan de politieke jongerenorganisatie Radicaal wil stellen is: is een politie die geen politiegeweld bedrijft en die niet getypeerd wordt door het racisme waarmee het apparaat is doordrenkt, sowieso wel mogelijk of zelfs maar denkbaar? Kan er, in deze gewelddadige, op ongelijkheid gebouwde en van witte overheersing doordrenkte maatschappij, wel een politie bestaan die geen politiegeweld bedrijft? En die niet racistisch is?

Zoals het is geformuleerd, leest het alsof mensen bij Radicaal denken dat je de politie van haar racistische en gewelddadige karakter zou kunnen ontdoen, en dat het personeel dan alsnog en bonus gegund zou kunnen worden. Naar mijn mening is dat echter een illusie. Ik herhaal graag dat ik de harde typeringen van ‘defensie’ en politie, zoals Radicaal die in haar memes gaf, van harte ondersteun. Laat de politie met haar gejammer over ‘belediging’ en ‘opruiing’, in haar eigen stront wegzakken! Maar ik hoop tegelijk dat ze bij Radicaal niet meer terugkrabbelen, en dat ze hun kritiek in volle scherpte blijven geven. Ook als dat, naast hartelijke en welgemeende anarchistische bijval, mogelijk wat electoraal nadeel zou blijken op te leveren in de naderende verkiezingsstrijd.

Noten:

1 ‘Politiebond ACP wil actie tegen socialemediaposts van jongerenafdeling Bij1’, NOS, 8 november 2020, https://nos.nl/artikel/2355784-politiebond-acp-wil-actie-tegen-socialemediaposts-van-jongerenafdeling-bij1.html

2 ‘Rutte over spotprenten: “We kunnen niemand beschermen tegen belediging” ‘, Nu.nl, 6 november 2020, https://www.nu.nl/politiek/6088845/rutte-over-spotprenten-we-kunnen-niemand-beschermen-tegen-belediging.html

3 ‘Politiebonden willen actie tegen teksten jongerenafdeling politieke partij Bij1 van Sylvana Simons: “Weat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek.”’, Dagblad van het Noorden, 8 november 2020, https://www.dvhn.nl/extra/Politiebonden-willen-actie-tegen-teksten-jongerenafdeling-politieke-partij-BIJ1-van-Sylvana-Simons-Wat-een-stelletje-droeftoeters.-Schandalig-en-ziek-26181768.html

4. als noot 3.

5. ‘Reactie Radicaal n.a.v. uitingen sociale media politie’, Radicaal (geen datum), https://radicaal.bij1.org/reactie-radicaal-n.a.v.-uitingen-sociale-media-politie (gevonden via de website van Doorbraak: https://www.doorbraak.eu/reactie-radicaal-naar-aanleiding-van-uitingen-sociale-media-politie/

Peter Storm