Dag tegen de mensenrechten

dinsdag 10 december 2019

Zo, dus het is vandaag Dag van de Mensenrechten? Dat is fijn! Toch? Eens per jaar aandacht voor de Rechten van de Mens, waartoe er heuse verklaringen en verdragen zijn afgelegd en afgesloten? Ter bezinning en inspiratie? Prima! Nou, daar gaat-ie…

Eens per jaar dus aandacht voor de slachtoffers van willekeurige arrestaties en executies en mishandelingen en martelingen. Eens per jaar aandacht voor censuur, foltering, kromrechtspraak, wederrechtelijke vrijheidsberoving en politieke moord van staatswege. Eens per jaar ook aandacht voor die andere mensenrechten: het recht om geen honger en dorst te lijden, het recht op een dak boven je hoofd, op fatsoenlijke gezondheidszorg en onderwijs en op een omgeving waardoor je niet vergiftigd, verdronken of verschroeid wordt. Eens per jaar.

Want gekker moet het met die mensenrechten natuurlijk niet worden. Stel je voor dat jouw recht op vrijheid, leven en geluk een sta-in-de-weg wordt voor een effectieve bedrijfsvoering over de ruggen van personeel, consument en milieu! Stel je voor dat jouw recht om voor de natuur op te komen een hinderpaal wordt voor een flitsende infrastructuur! Stel je voor dat jouw recht om te protesteren vervelend wordt voor Openbare Orde of Nationale Veiligheid! Stel je voor dat jouw vrijheid van beweging haaks staat op de allerheiligste Soevereiniteit van Staten over hun Grondgebied! Dat moet je toch niet willen? Eens per jaar mensenrechten, dat is mooi! Maar het is ook mooi genoeg. Toch?

Eens per jaar is het echter wel okay, die mensenrechten. Als aflaat voor de zonden van de staat en de medeplichtigheid van de staatsburger. Als eerbetoon aan de Heilige Principes van Democratie en Rechtsstaat, zo geschikt als propaganda tegen de vijand-van-de-dag, en verder voornamelijk als pleepapier. Als erkenning van de waarde van al die prachtige documenten waar precies in staat omschreven aan welke rechten eens per jaar lippendienst moet worden bewezen, om ze des te beter op alle andere van het jaar genadeloos met de voeten te treden. Eens per jaar een dag van de mensenrechten. En verder? Als het aan die lui daar boven ligt die de mond van die mensenrechten vol hebben als ze er een mooi punt mee kunnen scoren? Zeg maar dag tegen die mensenrechten.

Peter Storm